Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Ο βασικότερος παράγοντας της Βαλαωρίτου: οι Θαμώνες της. Αποτελέσματα ερωτηματολογιών θαμώνων

Οι τάσεις ανάπτυξης δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν αν δεν συμμετέχει ο σημαντικότερος παράγοντας: ο ανθρώπινος. Έτσι, αν δεν μελετήσουμε τις επιλογές και τις απόψεις των θαμώνων της Βαλαωρίτου, τότε δεν είναι δυνατόν να αντιληφθούμε εξ’ ολοκλήρου ποιές είναι οι πραγματικές τάσεις της περιοχής.

Χαρακτηριστικά Θαμώνων
Για την εξέταση των στοιχείων  φύλου και ηλικίας, κατασκευάσαμε μία ιδιότυπη «πυραμίδα ηλικιών», στην οποία καταχωρήθηκαν τα δεδομένα αυτά. Από το γράφημα, λοιπόν, παρατηρούμε, ότι συνολικά στο ερωτηματολόγιο μας απάντησαν περισσότερες γυναίκες (64%)  από άντρες (36%).  Ως προς τα ηλικιακά δεδομένα, παρατηρούμε ότι την περιοχή επισκέπτονται κυρίως οι ηλικίες 20-24 και 25-29.  Έτσι, συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με το ηλικιακό target group των βραδινών επιχειρηματιών (προηγούμενη ανάρτηση) παρατηρούμε ότι το στόχο τους πέτυχαν κυρίως εκείνοι που στοχεύουν στις ηλικίες 18-24 και 25-34. Βέβαια, και η πλειοψηφία που στοχεύει σε όλες τις ηλικίες, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αποκλίνει από τον στόχο της, καθώς όπως παρατηρούμε, η περιοχή προσελκύει και άτομα άνω των 40 και 50 ετών.
«Πυραμίδα ηλικιών» θαμώνων. Πηγή: ιδία επεξεργασία
Οι φοιτητές έρχονται στην πρώτη θέση της κατάταξης απασχόλησης, και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση, που ανήκει στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Το ενδιαφέρον, όμως, των στοιχείων «κρύβεται» στις επαγγελματικές ιδιότητες των υπόλοιπων θαμώνων. Αν παρατηρήσουμε τα στοιχεία του διαγράμματος, συμπεραίνουμε ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των απασχολουμένων έχει να κάνει με επαγγέλματα σχετικά με την τέχνη: αρχιτέκτονας, μουσικός, διακοσμητής, γραφίστας, εικαστικός, ηθοποιός. Με αυτές τις απαντήσεις, δημιουργείται σιγά σιγά και το πολιτισμικό προφίλ της περιοχής: ένας τόπος συγκέντρωσης ατόμων διαφορετικών ενδιαφερόντων, με έντονες καλλιτεχνικές ανησυχίες και αρκετά υψηλού μορφωτικού επιπέδου (αρκεί μόνο το γεγονός ότι οι περισσότεροι είναι φοιτητές). Εμπειρικά και μόνο, γνωρίζουμε ότι κάποια μαγαζιά αποτελούν και στέκια ανάλογα με την «ειδικότητα» των θαμώνων: άλλα είναι των μουσικών, άλλα των εικαστικών και των φοιτητών καλών τεχνών και άλλα των φοιτητών του πολυτεχνείου.


Απασχόληση Θαμώνων. Πηγή: ιδία επεξεργασία
Πολύ ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία σχετικά με την περιοχή τωρινής κατοικίας των θαμώνων. Από τον χάρτη που ακολουθεί παρατηρούμε ότι οι θαμώνες της περιοχής προέρχονται κυρίως από το κέντρο και την Καλαμαριά. Γενικά, την ενότητα επισκέπτονται κάτοικοι των γειτονικών περιοχών, όπως Άνω Πόλη, Ανατολική Θεσσαλονίκη, Τούμπα και φυσικά περιοχές στις οποίες κατοικούν φοιτητές όπως η Τριανδρία, οι 40 Εκκλησιές, η Νεάπολη και οι Δυτικές Συνοικίες. Εντύπωση προκαλεί, ότι πολλοί κάτοικοι του Πανοράματος και της Θέρμης επιλέγουν τη Βαλαωρίτου για τη διασκέδαση τους, παρά την μεγάλη απόσταση. Πιθανόν, η επιλογή αυτή να έχει να κάνει με την ούτως η άλλως έξοδο στο κέντρο, από το σύνολο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, για αναψυχή αλλά και με την προτίμηση στο εναλλακτικό ύφος των καταστημάτων.
Θαμώνες Βαλαωρίτου και περιοχή τωρινής κατοικίας εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Ανάλογα με την ένταση του χρώματος είναι οι θαμώνες που κατοικούν εκεί. Πηγή: ιδία έρευνα και επεξεργασιά.
Χαρακτηριστικά επισκεψημότητας στην περιοχή
Πολύ σημαντικό στοιχείο για την διερεύνηση της ιστορίας της ανάπτυξης της περιοχής, είναι τα στοιχεία που αφορούν την επισκεψημότητα σε βάθος χρόνου. Έτσι, στην ερώτηση μας «Πόσο καιρό έχει που βγαίνετε στη «Βαλαωρίτου;» οι περισσότεροι μας απάντησαν «Πάνω από δύο χρόνια», δηλαδή σχεδόν από τότε που ξεκίνησε η «αλλαγή» της περιοχής από εμπορική σε πόλο αναψυχής (οπότε και άνοιξαν τα πρώτα, εναλλακτικά, μαγαζιά). Επίσης, μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι στην περιοχή πηγαίνει τον τελευταίο χρόνο (21%), οπότε και σημειώθηκε η ραγδαία ανάπτυξη. Παρατηρούμε, ότι είναι λίγος ο κόσμος που δήλωσε ότι επισκέφτηκε τη Βαλαωρίτου για πρώτη φορά πριν από πέντε, τρεις ή έναν μήνα. Ερμηνεύουμε το γεγονός αυτό βάσει της απότομης ανάπτυξης που έγινε πριν από έναν χρόνο. Ο κόσμος που έδειξε ενδιαφέρον για τη Βαλαωρίτου το έδειξε σε διάστημα λίγων μηνών (των πρώτων μηνών της ραγδαίας ανάπτυξης), οπότε είναι πολύ πιθανόν, μετά να μη ενδιαφέρει πλέον άλλη μερίδα πληθυσμού να επισκεφτούν την περιοχή. Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν, η Βαλαωρίτου να μην υποστεί και άλλη αύξηση επισκεψημότητας, άμεσα, καθώς το κοινό της πόλης που ενδιαφέρεται για την περιοχή έχει ήδη καλυφθεί.
«Ιστορικότητα» επισκεψημότητας περιοχής. Πηγή: ιδία επεξεργασία
Η «Βαλαωρίτου» ακόμα και τις καθημερινές είναι σχεδόν πάντα γεμάτη κατά τις νυχτερινές ώρες. Έτσι, είναι δυνατόν να υποθέσουμε ότι οι θαμώνες της την επισκέπτονται τακτικά. Όντως, το 30% δήλωσε, ότι την επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 22% πάνω από δύο φορές την εβδομάδα. Πολύ λίγοι όμως την επισκέπτονται καθημερινά  (1%). Παρ’ όλα αυτά, αν συνυπολογίσουμε το κόστος εξόδου ανά επίσκεψη, και την τακτικότητα της επίσκεψης συμπεραίνουμε ότι οι επιχειρήσεις στην περιοχή πρέπει να είναι αρκετά επικερδής. Αυτό το γεγονός, φυσικά, αποτελεί πολύ σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης επιχειρήσεων αναψυχής.

Αν όμως ισχύει η υπόθεση μας ότι έχει προκύψει κορεσμός θαμώνων (άρα δεν θα αυξηθεί ιδιαίτερα η επισκεψημότητα και άρα και η κατανάλωση), άρα τα ήδη υπάρχοντα μαγαζιά καλύπτουν τις ανάγκες αυτού του κοινού, τότε είναι πολύ πιθανόν οι νέες επιχειρήσεις που θα ανοίξουν να χαρακτηρίζονται από μεγάλο ρίσκο επιτυχίας. Άλλωστε, όπως καταγράψαμε και στις αξίες των ακινήτων, στην κτηματομεσιτική αγορά τα καταστήματα αυτά έχουν πολύ υψηλούς συντελεστές ρίσκου ήδη από την αρχή της ανάπτυξης τους, όταν ακόμα η ζήτηση ήταν μεγάλη και η προσφορά μικρή. Προβλέποντας ότι θα αντιστραφεί η κατάσταση (δηλαδή θα μείνει στάσιμη η ζήτηση και θα αυξηθεί η προσφορά) τότε είναι πολύ πιθανόν να επικρατήσουν μόνο οι ανταγωνιστικότερες επιχειρήσεις.

Προσωπική άποψη για την περιοχή
Σύμφωνα, λοιπόν, με τους θαμώνες της περιοχής ο βασικότερος λόγος που επισκέπτονται την περιοχή είναι τα ίδια τα μαγαζιά.Ακολουθεί ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που διαμόρφωσε τη σημερινή εικόνα της περιοχής: τα τακτικά δρώμενα, πάρτι και η μουσική. Ειδικά μετά το Πάσχα στην ευρύτερη ενότητα πραγματοποιήθηκαν φεστιβάλ κυρίως καλλιτεχνικού αλλά και κοινωνικού περιεχομένου τα οποία προσέλκυσαν πολύ κόσμο. Παρατηρούμε, όμως, ότι η κεντρικότητα της περιοχής και η εύκολη προσβασιμότητα με τα Μ.Μ.Μ. δεν αποτελούν τόσο σημαντικούς λόγους προτίμησης, παρόλο που το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων χρησιμοποιεί τα Δημόσια μεταφορικά μέσα για να πάει στη Βαλαωρίτου.
Λόγοι επισκεψημότητας της περιοχής Βαλαωρίτου. Πηγή: ιδία επεξεργασία
Εσείς για ποιό λόγο επισκέπτεστε τη Βαλαωρίτου? Πιστεύετε ότι η αναψυχή θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην περιοχή? Και αν τελικά αρχίσει να φθίνει θα οφείλεται στην υπερπροσφορά επιλογών αναψυχής, στην αλλαγή του ύφους της περιοχής ή σε κάτι άλλο?

Ότι άλλο σας προβληματίζει σχετικά με την περιοχή συζητήστε το μαζί μας!  Η Βαλαωρίτου στήθηκε αρχικά από τον κόσμο και όχι από τους οικονομικούς παράγοντες! Η γνώμη σας μετράει!
Ευχαριστούμε πολύ για την οποιαδήποτε συμμετοχή σας!
Αθηνά- Βίβιαν.

8 σχόλια:

 1. Μην ντρεπεστε καλε! Πείτε μας τη γνώμη σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Enas logos pou mazeuetai kosmos sti balaoritou einai to aneto parking.... Den iparxei periptosi na mi vreis na parkareis... Den to eipe kaneis sta erotimatologia? AA kai pigaino giati eimai mousikos kai foititis... xaxaxaxaxaxa

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Προσωπικά την αποφεύγω αλλά καμιά φορά πάω έτσι για την παρέα! Η αναψυχή θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε αυτό τον βαθμό μέχρι να γίνει κάπου αλλού η νέα Βαλαωρίτου. Δεν μετράει τόσο ο χώρος όσο ο κόσμος (ποσοτικά όχι ποιοτικά).

  Στη περίπτωση που αρχίσει να φθίνει η αναψυχή στην περιοχή ο λόγος θα είναι μάλλον το νέο in στέκι της Θεσσαλονίκης. Προσωπικά με ενοχλεί η απρόσωπη αισθητική της περιοχής που μαζεύει από στιλάτους καλλιτέχνες και κάγκουρες μέχρι φρικιά και χίπηδες καθώς και το γεγονός ότι όλα τα μαγαζιά βάζουν τέρμα την μουσική με αποτέλεσμα να ακούγετε μια βαβούρα μόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γειά σου Αργύρη!
  Για να είμαστε ειλικρινής εμείς ξέρουμε (εμπειρικά και απ'ότι μας έχουν πει) ότι η Βαλαωρίτου έχει πλέον πρόβλημα παρκαρίσματος. Εκτώς φυσικά αν πας με το που κλείσουν τα μαγαζιά κατά τις 9.30 οπότε και η περιοχή είναι έρημη!
  Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος δρόμος τον οποίο προτιμάς για parking?

  Προφανώς το ότι είσαι μουσικός και φοιτητής μετράει στην επιλογή σου! Προτιμάς να πηγαίνεις σε κάποιο μαγαζί (μην πεις ποιο, μας φάγανε!!!) που να μαζεύει επίσης μουσικούς?

  Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου!!! Ελπίζουμε να μας εκφράσεις τις σκέψεις σου και σε επόμενες αναρτήσεις!
  Αθηνά-Βίβιαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γειά σου Άρη! Ευχαριστούμε για το σχόλιο!
  Το θέμα στη Βαλαωρίτου είναι ότι ενώ ξεκίνησε με συγκεκριμένο ύφος και συγκεκριμένης αισθητικής ανθρώπους αυτό άλλαξε στην πορεία και έγινε ο αχταρμάς που περιγράφεις.

  Επίσης, το περίεργο είναι ότι η κατάσταση της Βαλαωρίτου δεν έχει ούτε δύο χρόνια που ξεκίνησε και μιλάμε ήδη για το ποιά θα είναι η νέα Βαλαωρίτου (όπως και η Βαλαωρίτου ήταν το νέο Μπιτ Παζάρ). Έστω και γίνεται η νέα Βαλαωρίτου (που ενδείξεις υπάρχουν για τη Ζεύξειδος και τα Κάστρα). Θα πάει μόνο ο παλιός κόσμος της Βαλαωρίτου (μουσικοί-καλλιτέχνες εν γένει) στη νέα περιοχή αφήνοντας πίσω μια mainstream και hip Βαλαωρίτου, ή θα γίνει πάλι μια ίδια κατάσταση? Και να μεταφερθεί όλη η αναψυχή αλλού, τι θα γίνει με τα υπάρχοντα καταστήματα της Βαλαωρίτου? Μύλος η υπόθεση που λένε!
  Καταλήγουμε πάντως και συμφωνούμε στο ότι τη Βαλαωρίτου την "έστησε" ο κόσμος της και όχι τα μαγαζιά.
  Ευχαριστούμε πολύ και πάλι!
  Αθηνά-Βίβιαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλησπέρα και πάλι Αθηνά και Βίβιαν!
  Θα συμφωνήσω μαζί σας και εγώ στο ότι η περιοχή στήθηκε από τον κόσμο.
  Και θα προχωρήσω λίγο παρακάτω,τολμώντας να πω ότι η περιοχή θα ξεστηθεί από τον ίδιο κόσμο που την έστησε. Και σάν άλλοι "νομάδες" αυτοί που "ευθύνονται" για την αρχική "εναλλακτική" ατμόσφαιρα της περιοχής,θα πάρουν τα μπογαλάκια τους και θα στήσουν κάπου αλλού-κάποια στιγμή-την νέα Βαλαωρίτου.Μέχρι και εκείνη η νέα Βαλαωρίτου να γίνει mainstream και πάμε παρακάτω.
  Κατά την δική μου άποψη, η "μπασταρδοποίηση" της διασκέδασης έχει τα θετικά και τα αρνητικά της.Και στην πόλη της Θεσσαλονίκης η διασκέδαση είναι ένα. Επικρατεί το "όπου επιτάσσει η μόδα,πηγαίνουμε". Καλό αυτό για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους.Κακό γιατί από την μάζα δεν μπορούν εύκολα να ξεχωρίσουν νοοτροπίες.Όλα γίνονται ένα και τελικά "κερδίζουν" αυτοί που ακολουθούν την ανώφελη στρατηγική να μετατοπίζουν την έμφαση από το σημαινόμενο στο σημαίνον.

  Εξαιρετική δουλειά κορίτσια. Περιμένουμε την νέα ανάρτησή σας.

  pantelis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γειά σου Παντελή και συγγνώμη που σου απαντούμε με μία μικρή καθυστέρηση, αλλά είχαν πάρει φωτιά τα πληκτρολόγια για τη συνέχεια της διπλωματικής!
  Έχεις πολύ δίκιο και προφανώς συμφωνούμε μαζί σου. Η αλυσίδα των γεγονότων είναι ακριβώς όπως την περιγράφεις.
  Απλά θεωρούμε ότι δεδομένης της νοοτροπίας του Έλληνα ήταν σχετικά αναμενόμενο ότι θα γινόταν αυτή η "μπασταρδοποίηση". Άλλωστε, και σε ποιά περιοχή αναψυχής της Θεσσαλονίκη δεν συμβαίνει? ίσως δεν είμαστε ακόμα τόσο ώριμοι πολιτισμικά για να "τακτοποιηθούμε" ο καθένας μας στον τόπο που του ταιριάζει όπως γίνεται για παράδειγμα στο Βερολίνο ή στο Λονδίνο. Ίσως όμως είναι η πρώτη φορά που πραγματικά ένας πληθυσμός "εκδιώκεται" από το στέκι του στην πόλη μας. Οπότε στην νέα εγκατάσταση τους, στη Νέα Βαλαωρίτου, γνωρίζοντας το πάθημα-μάθημα να μην ξαναγίνουν τα ίδια "λάθη".
  Θα περιμένουμε να δούμε:
  1ον: αν τελικά η Βαλαωρίτου θα γίνει mainstream ή όχι, καθώς είναι πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή να γίνεται μια ανεπίσημη μαχη στην περιοχή
  2ον: αν τελικά θα δημιοιυργηθεί νέα Βαλαωρίτου (που μάλλον την βλέπω να πηγαίνει προς Ζεύξειδος, Π.Π. Γερμανού και Παύλου Μελά).

  Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε, ότι όποιος καταστηματάρχης θέλει να προστατέψει τους θαμώνες του μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα μαγαζιών της περιοχής, που έχουν προστατευτεί από όλη αυτή την ατσούμπαλη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα έχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.
  Σε ευχαριστούμε πάάάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στη συζήτηση!
  Αθηνά- Βίβιαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. προσοχή στο γράφημα-πίτα.
  Πέρα από όλες τις ψωνάρες ψεύτες έλληνες που θέλουν να πιστεύουν ότι πριν 2 χρόνια έρχονταν βαλαωρίτου, αν το γράφημα ήταν ρεαλιστικό τότε αποκλείεται πριν από 2 χρόνια τουλάχιστον, να υπήρχε έστω ο μισός πληθυσμός που υπάρχει τώρα. Πριν 2-3 χρόνια ήταν τρεις και ο κούκος. Και σαν αριθμός μαγαζιών και πελατών.

  Δωστε όμως προσοχή στο εξής. Μέσα σε αυτό το γράφημα πίτα θα έπρεπε να ενταξετε και την συχνότητα ως μεταβλητή. Ή καλύτερα να την διαχωρίσετε. Τί εννοω...

  μπορεί 1.000 άτομα να επισκέπτονται την περιοχή 1 φορά το μήνα, ή 100 άτομα κάθε μέρα. Στην πρώτη περίπτωση αυτό μας κάνει επισκεψιμότητα 1.000 ενώ στη 2η 3.000.

  Άρα δεν αρκεί να ξέρουμε μόνο αν έρχονταν πριν από 2 χρόνια, αλλά και πόσο συχνά έρχονταν πριν από 2 χρόνια σε σύγκριση με το τί κάνουν τώρα, ώστε να ξέρουμε πόσο αυξήθηκε η επισκεψιμότητα στην περιοχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή