Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Be!Creative | Join the first organized creative group in Thessaloniki

Στην προηγούμενη ανάρτηση μας σας προσκαλέσαμε στην παρουσίαση της δράσης CREATIVITY FOR.TH, η οποία μόλις ξεκίνησε και έχει στόχο την ενίσχυση της δημιουργικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης!

Πρώτη, από τις 9 δράσεις του CREATIVITY FOR.TH είναι η Πιλοτική Χαρτογράφηση της Δημιουργικής Οικονομίας που εδράζεται στο Παλαιό Εμπορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης με δυνατότητα επέκτασης της για όλη την πόλη και η δημιουργία Δυναμικού Ψηφιακού Χάρτη με πολλαπλά εργαλεία ψηφιακής προβολής και δικτύωσης των δημιουργών.

Η Πιλοτική αυτή Χαρτογράφηση πραγματοποιείται ήδη μέσω της συμπλήρωσης ενός σύντομου ερωτηματολογίου (3 λεπτά το χρονομέτρησα προσωπικά!). Περιττό να τονίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Η συμπλήρωση των πιο προσωπικών ερωτήσεων έχουν στόχο το να σχεδιαστούν όσο το δυνατόν σε βάθος και με επιστημονικό τρόπο οι επερχόμενες δράσεις και τα απαραίτητα εργαλεία για την υποστήριξη της δημιουργίας στη Θεσσαλονίκη.

 "Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού χώρου που θα ενσωματώνει τα βασικά στοιχεία μιας δημιουργικής κοινότητας, προβάλλοντας και προωθώντας την πόλη και τους δημιουργούς της. Μέσω του Be!Creative προσβλέπουμε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των "χαρτογραφημένων" δημιουργικών επαγελματιών καθώς και των δυνητικών συνεργασιών μεταξύ τους."

 Το CREATIVITY FOR.TH τελεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και διοργανώνεται από το Creativity Platform και το ΔΥΝΑΜΟ project-space.

Κάντε, λοιπόν, κλικ ΕΔΩ και μπείτε στο χάρτη!
P.S. από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε όλο το info kit του CREATIVITY FOR.TH

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

CREATIVITY FOR.TH / Kick-off / Δημόσια Παρουσίαση

Φίλοι και συνεργάτες, σας προσκαλούμε στo kick-off του CREATIVITY FOR.TH.

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012, στις 12:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης η δημιουργία βγαίνει δυναμικά μπροστά!

Στόχος των πολλαπλών δράσεων του CREATIVITY FOR.TH είναι η ενίσχυση της δημιουργικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης.

To CREATIVITY FOR.TH απευθύνεται σε όλους όσους χρησιμοποιούν τη δημ
ιουργικότητα, τη γνώση και την καινοτομία ως κινητήριες δυνάμεις της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Μέσα από μία σειρά δράσεων, συνεργιών, εργαλείων, εφαρμογών και στρατηγικών το CREATIVITY FOR.TH αναδεικνύει το ρόλο που παίζει η δημιουργία στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προτεινόμενες δράσεις και τους στόχους του CREATIVITY FOR.TH θα βρείτε στο:
http://www.mediafire.com/view/?b8tgrzi10xg3yca

Το kick-off του CREATIVITY FOR.TH χωρίζεται σε δύο μέρη:

-Στο πρώτο μέρος (12:00-13:00) θα γίνει η δημόσια παρουσίαση του CREATIVITY FOR.TH, στη δημιουργική κοινότητα της πόλης, στους ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρηματίες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

-Στο δεύτερο μέρος (13:00-14:30) θα γίνει μία συνάντηση εργασίας στην οποία θα παρουσιαστούν στο δημιουργικό κόσμο αναλυτικά όλες οι δράσεις και τα εργαλεία του CREATIVITY FOR.TH με σκοπό τη μεταξύ μας συζήτηση, συνεργασία και επανατροφοδότηση (feedback).

Η παρουσία σας και η ενεργή σας συμμετοχή στο kick-off κρίνεται πολύ σημαντική για τον εμπλουτισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων του CREATIVITY FOR.TH με στόχο την υποστήριξη και την ανάδειξη της δημιουργίας στη Θεσσαλονίκη.

Σας περιμένουμε όλους και προσβλέπουμε σε μία εποικοδομητική συνεργασία.
 
Το CREATIVITY FOR.TH. τελεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού Θεσσαλονίκης και διοργανώνεται από το Creativity Platform και το ΔΥΝΑΜΟ project-space

Με την ενθάρρυνση των:
Goethe Institut / British Council / Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Μ.Μ.Σ.Τ.) / Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.)

περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/Creativityfor.th