Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Ένα βήμα πριν την πρόταση - μέρος 1ο: Τα συμπεράσματά μας

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε παραπάνω, εντοπίσθηκαν τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν τον παρελθοντικό, τον υφιστάμενο και τον μελλοντικό χαρακτήρα της περιοχής Βαλαωρίτου.  Έτσι, προκύπτουν συμπεράσματα τα οποία οδηγούν τόσο στην αντίληψη των μελλοντικών τάσεων ανάπτυξης όσο και στην συνδυαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής.

Η «αστική ανανέωση» μπορεί να εφαρμοστεί με την εξυγίανση τμήματος της πόλης. Η αποκατάσταση και η επαναχρησιμοποίηση είναι δύο τεχνικές, που εφαρμόζονται στα πλαίσια μίας εξυγίανσης, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην περιοχή της Βαλαωρίτου. Βέβαια, στα περισσότερα κτίρια επιβάλλεται η αποκατάσταση των κτιρίων καθώς τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν στη σημερινή τους μορφή.

Η δημογραφική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε υποδεικνύει ότι η περίπτωση που εξετάζουμε δεν είναι περιοχή κατοικίας, καθώς δεν έχει μόνιμο πληθυσμό και οι πυκνότητες κατοίκησης είναι πολύ χαμηλές.
Έτσι, το κέντρο της πόλης και η περιοχή μελέτης μας είναι μια περιοχή πολύ ζωντανή την ημέρα, λόγω της κεντρικής λειτουργικής της θέσης, αλλά αρκετά «νεκρή» τις ώρες που είναι κλειστή η αγορά. Παρ’ όλα αυτά, η δραστηριότητα της αναψυχής φαίνεται να είναι αυτή που δίνει ζωή στο κέντρο τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες, με ένα καινούριο πόλο αναψυχής στην περιοχή της Βαλαωρίτου που μελετάμε.

H περιοχή που εξετάζουμε χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλούς συντελεστές δόμησης και υψηλές τιμές πυκνότητας λειτουργιών. Επίσης, γειτνιάζει με την καρδιά του εμπορικού και ιστορικού κέντρου της πόλης, γεγονός που εντάσσει την ενότητα αυτή στην άμεση εμπορική και βιοτεχνική επιρροή του. Επίσης, προς το νότο έρχεται σε επαφή με ένα πολύ σημαντικό διοικητικό σύστημα της Θεσσαλονίκης, τα Δικαστήρια. Έτσι, πολλά δικηγορικά γραφεία και βοηθητικές χρήσεις εδράζουν στην περιοχή που εξετάζουμε. Χαρακτηριστικό του χώρου που μελετάμε είναι η συνύπαρξη Εμπορίου- Βιοτεχνίας- Γραφείων και Αναψυχής. Η συνύπαρξη αυτών των χρήσεων τόσο κάθετα (στα κτίρια) όσο και οριζόντια (σε επίπεδο ισογείων) είναι που προσδίδει στην περιοχή τον ιδιαίτερο σημερινό της χαρακτήρα. Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι δεδομένο-ορόσημο για την εξεταζόμενη περιοχή είναι η τεράστια προσφορά ακινήτων, τόσο στους ορόφους όσο και στα ισόγεια, η οποία προέκυψε από την ερήμωση των βιοτεχνικών κτιρίων αλλά και των διατηρητέων.

Αξίζει να αναφερθεί, ξανά, ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ (1217/Δ/94) που διέπει την περιοχή ότι είναι επιθυμητό να εγκατασταθούν χρήσεις σχετικές με το εμπόριο, τις προσωπικές εξυπηρετήσεις αλλά και εργαστήρια μικροτεχνίας και άλλων αντίστοιχων λειτουργιών. Η διάταξη αυτή, συνοδευτικά με ρυθμίσεις κινήτρων, μπορεί να λειτουργήσει ενθαρρυντικά στην προσέλκυση δραστηριοτήτων που αφορούν το εναλλακτικό εμπόριο, τα εργαστήρια οικοτεχνίας και μικροτεχνίας αλλά και καλλιτεχνικά εργαστήρια. Η ήδη υπάρχουσα ειδική χρήση της περιοχής, η παραγωγή ένδυσης δηλαδή, μπορεί, εν μέρει έστω, να λάβει έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα, ακόμα και εναλλακτικό-καλλιτεχνικό ώστε να ανανεωθεί και να αναπτυχθεί εκ νέου. Τον τρόπο για να επιτευχθεί αυτό θα μελετήσουμε στο κεφάλαιο των προτάσεων.

Από την επιτόπια έρευνα χρήσεων γης, τη συζήτηση με ανθρώπους της περιοχής και την εμπειρική μας προσέγγιση συμπεράναμε ότι το έναυσμα για την ανάπτυξη της αναψυχής στην περιοχή δόθηκε από τη συγκέντρωση πολιτισμικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Τα Άνω Λαδάδικα στους ορόφους των εγκαταλελειμένων βιοτεχνικών κτιρίων φιλοξενούν μουσικούς, στούντιο προβών και ηχογραφήσεων αλλά και γενικότερα καλλιτεχνικά εργαστήρια εικαστικών και θεάτρου. Η παράλληλη ύπαρξη φτηνών ενοικίων στα ισόγεια καταστήματα και η πληθώρα κενών χώρων οδήγησε στο να ανοίξουν στέκια, καφενία-μπαρ, που φιλοξενούσαν τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνταν καλλιτεχνικά στην περιοχή. Προφανώς τα μαγαζιά αυτά είχαν εξ’αρχής έναν εναλλακτικό χαρακτήρα τόσο αισθητικής όσο και διασκέδασης. Έτσι, έχοντας σαν πρότυπο τα πρώτα μαγαζιά, τα οποία ήταν επιχειρηματικά επιτυχημένα, άνοιξαν και τα υπόλοιπα στη σειρά. Φυσικά και ο αρχιτεκτονικός πλούτος της περιοχής βοήθησε στο αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η διασκέδαση.


Ειδικότερα, για την χρήση της αναψυχής παρατηρείται πύκνωση της γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας, σημερινής Στοάς Μαλακοπής, δηλαδή επί των οδών Βαλαωρίτου, Βηλαρά και Συγγρού. Τα κτίρια της ενότητας αυτής είναι κατά πλειοψηφία ιστορικά και διατηρητέα. Επίσης, είναι χαμηλά οικοδομήματα. Έτσι δρουν προσελκυστικά προς τους θαμώνες (παρά την κακή ή ακόμα και ερειπιώδη τους κατάσταση). Ο πυρήνας αυτός εξαπλώνεται κυρίως προς τα δυτικά (δηλαδή προς τη Λ. Σοφού και τη Δωδεκανήσου) ενώ ανατολικά συναντά «εμπόδιο» από την εμπορικά ισχυρή Ίωνος Δραγούμη, η οποία δεν έχει την «ανάγκη» ανάπτυξης αναψυχής. Επίσης, προς το βορρά, φαίνεται να μπαίνει όριο της ανάπτυξης η Εγνατία, η οποία όπως και η Ι. Δραγούμη δεν αποσκοπεί σε τέτοιου είδους ανάπτυξη. Όμως, τόξο ανάπτυξης φαίνεται να εκτείνεται προς το νότο, δηλαδή προς τα Άνω Λαδάδικα δημιουργόντας, πιθανόν, μία ενότητα με τα αποκατεστημένα, πλην παρηκμασμένα, Κάτω Λαδάδικα.

Πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα είναι δυνατόν να εξάγουμε από την σύνδεση και σύνθεση των αποτελεσμάτων της καταγραφής. Συσχετίζοντας τις χρήσεις γης των ισογείων με την κατάσταση και τον αριθμό των ορόφων των κτιρίων, παρατηρούμε ότι η ανάψυχη, η οποία και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μας, αναπτύσσεται κυρίως σε κτίρια λίγων ορόφων και μέτριας, κακής έως και ερειπιώδους κατάστασης. Τα κτίσματα αυτά είναι κατά βάση ιστορικά και διατηρητέα. Έτσι, ενισχύεται το συμπέρασμα μας ότι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων διασκέδασης στην περιοχή οφείλεται κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της. Θα μπορούσαμε, επίσης, να συμπεράνουμε ότι η κτιριακή υποβάθμιση ίσως να έδρασε προσελκυστικά, ειδικά για τους πρώτους επιχειρηματίες και θαμώνες οι οποίοι αποτελούν μέλη της καλλιτεχνικής κοινότητας της πόλης, διεπόμενοι ακόμα και από έναν underground χαρακτήρα. 
Τα βασικά ερωτήματα που θέτουμε είναι: 
Μπορέιτε να φανταστείτε τη  ευρύτερη περιοχή της Βαλαωρίτου ως μια περιοχή κατοικίας φοιτητών και νέων ανρώπων, στούντιο και γραφεία νέων επαγγελματιών?
Ο εναλλακτικός της χαρακτήρας κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί και πως? 
Θέλουμε να ενισχύσουμε τη μέρα, τη νύχτα ή συνδυαστικά να διαμορφώσουμε μια γειτονια με μείξη χρήσεων γης?

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Ο βασικότερος παράγοντας της Βαλαωρίτου: οι Θαμώνες της. Αποτελέσματα ερωτηματολογιών θαμώνων

Οι τάσεις ανάπτυξης δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν αν δεν συμμετέχει ο σημαντικότερος παράγοντας: ο ανθρώπινος. Έτσι, αν δεν μελετήσουμε τις επιλογές και τις απόψεις των θαμώνων της Βαλαωρίτου, τότε δεν είναι δυνατόν να αντιληφθούμε εξ’ ολοκλήρου ποιές είναι οι πραγματικές τάσεις της περιοχής.

Χαρακτηριστικά Θαμώνων
Για την εξέταση των στοιχείων  φύλου και ηλικίας, κατασκευάσαμε μία ιδιότυπη «πυραμίδα ηλικιών», στην οποία καταχωρήθηκαν τα δεδομένα αυτά. Από το γράφημα, λοιπόν, παρατηρούμε, ότι συνολικά στο ερωτηματολόγιο μας απάντησαν περισσότερες γυναίκες (64%)  από άντρες (36%).  Ως προς τα ηλικιακά δεδομένα, παρατηρούμε ότι την περιοχή επισκέπτονται κυρίως οι ηλικίες 20-24 και 25-29.  Έτσι, συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με το ηλικιακό target group των βραδινών επιχειρηματιών (προηγούμενη ανάρτηση) παρατηρούμε ότι το στόχο τους πέτυχαν κυρίως εκείνοι που στοχεύουν στις ηλικίες 18-24 και 25-34. Βέβαια, και η πλειοψηφία που στοχεύει σε όλες τις ηλικίες, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αποκλίνει από τον στόχο της, καθώς όπως παρατηρούμε, η περιοχή προσελκύει και άτομα άνω των 40 και 50 ετών.
«Πυραμίδα ηλικιών» θαμώνων. Πηγή: ιδία επεξεργασία
Οι φοιτητές έρχονται στην πρώτη θέση της κατάταξης απασχόλησης, και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση, που ανήκει στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Το ενδιαφέρον, όμως, των στοιχείων «κρύβεται» στις επαγγελματικές ιδιότητες των υπόλοιπων θαμώνων. Αν παρατηρήσουμε τα στοιχεία του διαγράμματος, συμπεραίνουμε ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των απασχολουμένων έχει να κάνει με επαγγέλματα σχετικά με την τέχνη: αρχιτέκτονας, μουσικός, διακοσμητής, γραφίστας, εικαστικός, ηθοποιός. Με αυτές τις απαντήσεις, δημιουργείται σιγά σιγά και το πολιτισμικό προφίλ της περιοχής: ένας τόπος συγκέντρωσης ατόμων διαφορετικών ενδιαφερόντων, με έντονες καλλιτεχνικές ανησυχίες και αρκετά υψηλού μορφωτικού επιπέδου (αρκεί μόνο το γεγονός ότι οι περισσότεροι είναι φοιτητές). Εμπειρικά και μόνο, γνωρίζουμε ότι κάποια μαγαζιά αποτελούν και στέκια ανάλογα με την «ειδικότητα» των θαμώνων: άλλα είναι των μουσικών, άλλα των εικαστικών και των φοιτητών καλών τεχνών και άλλα των φοιτητών του πολυτεχνείου.


Απασχόληση Θαμώνων. Πηγή: ιδία επεξεργασία
Πολύ ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία σχετικά με την περιοχή τωρινής κατοικίας των θαμώνων. Από τον χάρτη που ακολουθεί παρατηρούμε ότι οι θαμώνες της περιοχής προέρχονται κυρίως από το κέντρο και την Καλαμαριά. Γενικά, την ενότητα επισκέπτονται κάτοικοι των γειτονικών περιοχών, όπως Άνω Πόλη, Ανατολική Θεσσαλονίκη, Τούμπα και φυσικά περιοχές στις οποίες κατοικούν φοιτητές όπως η Τριανδρία, οι 40 Εκκλησιές, η Νεάπολη και οι Δυτικές Συνοικίες. Εντύπωση προκαλεί, ότι πολλοί κάτοικοι του Πανοράματος και της Θέρμης επιλέγουν τη Βαλαωρίτου για τη διασκέδαση τους, παρά την μεγάλη απόσταση. Πιθανόν, η επιλογή αυτή να έχει να κάνει με την ούτως η άλλως έξοδο στο κέντρο, από το σύνολο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, για αναψυχή αλλά και με την προτίμηση στο εναλλακτικό ύφος των καταστημάτων.
Θαμώνες Βαλαωρίτου και περιοχή τωρινής κατοικίας εντός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Ανάλογα με την ένταση του χρώματος είναι οι θαμώνες που κατοικούν εκεί. Πηγή: ιδία έρευνα και επεξεργασιά.
Χαρακτηριστικά επισκεψημότητας στην περιοχή
Πολύ σημαντικό στοιχείο για την διερεύνηση της ιστορίας της ανάπτυξης της περιοχής, είναι τα στοιχεία που αφορούν την επισκεψημότητα σε βάθος χρόνου. Έτσι, στην ερώτηση μας «Πόσο καιρό έχει που βγαίνετε στη «Βαλαωρίτου;» οι περισσότεροι μας απάντησαν «Πάνω από δύο χρόνια», δηλαδή σχεδόν από τότε που ξεκίνησε η «αλλαγή» της περιοχής από εμπορική σε πόλο αναψυχής (οπότε και άνοιξαν τα πρώτα, εναλλακτικά, μαγαζιά). Επίσης, μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι στην περιοχή πηγαίνει τον τελευταίο χρόνο (21%), οπότε και σημειώθηκε η ραγδαία ανάπτυξη. Παρατηρούμε, ότι είναι λίγος ο κόσμος που δήλωσε ότι επισκέφτηκε τη Βαλαωρίτου για πρώτη φορά πριν από πέντε, τρεις ή έναν μήνα. Ερμηνεύουμε το γεγονός αυτό βάσει της απότομης ανάπτυξης που έγινε πριν από έναν χρόνο. Ο κόσμος που έδειξε ενδιαφέρον για τη Βαλαωρίτου το έδειξε σε διάστημα λίγων μηνών (των πρώτων μηνών της ραγδαίας ανάπτυξης), οπότε είναι πολύ πιθανόν, μετά να μη ενδιαφέρει πλέον άλλη μερίδα πληθυσμού να επισκεφτούν την περιοχή. Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν, η Βαλαωρίτου να μην υποστεί και άλλη αύξηση επισκεψημότητας, άμεσα, καθώς το κοινό της πόλης που ενδιαφέρεται για την περιοχή έχει ήδη καλυφθεί.
«Ιστορικότητα» επισκεψημότητας περιοχής. Πηγή: ιδία επεξεργασία
Η «Βαλαωρίτου» ακόμα και τις καθημερινές είναι σχεδόν πάντα γεμάτη κατά τις νυχτερινές ώρες. Έτσι, είναι δυνατόν να υποθέσουμε ότι οι θαμώνες της την επισκέπτονται τακτικά. Όντως, το 30% δήλωσε, ότι την επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 22% πάνω από δύο φορές την εβδομάδα. Πολύ λίγοι όμως την επισκέπτονται καθημερινά  (1%). Παρ’ όλα αυτά, αν συνυπολογίσουμε το κόστος εξόδου ανά επίσκεψη, και την τακτικότητα της επίσκεψης συμπεραίνουμε ότι οι επιχειρήσεις στην περιοχή πρέπει να είναι αρκετά επικερδής. Αυτό το γεγονός, φυσικά, αποτελεί πολύ σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης επιχειρήσεων αναψυχής.

Αν όμως ισχύει η υπόθεση μας ότι έχει προκύψει κορεσμός θαμώνων (άρα δεν θα αυξηθεί ιδιαίτερα η επισκεψημότητα και άρα και η κατανάλωση), άρα τα ήδη υπάρχοντα μαγαζιά καλύπτουν τις ανάγκες αυτού του κοινού, τότε είναι πολύ πιθανόν οι νέες επιχειρήσεις που θα ανοίξουν να χαρακτηρίζονται από μεγάλο ρίσκο επιτυχίας. Άλλωστε, όπως καταγράψαμε και στις αξίες των ακινήτων, στην κτηματομεσιτική αγορά τα καταστήματα αυτά έχουν πολύ υψηλούς συντελεστές ρίσκου ήδη από την αρχή της ανάπτυξης τους, όταν ακόμα η ζήτηση ήταν μεγάλη και η προσφορά μικρή. Προβλέποντας ότι θα αντιστραφεί η κατάσταση (δηλαδή θα μείνει στάσιμη η ζήτηση και θα αυξηθεί η προσφορά) τότε είναι πολύ πιθανόν να επικρατήσουν μόνο οι ανταγωνιστικότερες επιχειρήσεις.

Προσωπική άποψη για την περιοχή
Σύμφωνα, λοιπόν, με τους θαμώνες της περιοχής ο βασικότερος λόγος που επισκέπτονται την περιοχή είναι τα ίδια τα μαγαζιά.Ακολουθεί ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που διαμόρφωσε τη σημερινή εικόνα της περιοχής: τα τακτικά δρώμενα, πάρτι και η μουσική. Ειδικά μετά το Πάσχα στην ευρύτερη ενότητα πραγματοποιήθηκαν φεστιβάλ κυρίως καλλιτεχνικού αλλά και κοινωνικού περιεχομένου τα οποία προσέλκυσαν πολύ κόσμο. Παρατηρούμε, όμως, ότι η κεντρικότητα της περιοχής και η εύκολη προσβασιμότητα με τα Μ.Μ.Μ. δεν αποτελούν τόσο σημαντικούς λόγους προτίμησης, παρόλο που το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων χρησιμοποιεί τα Δημόσια μεταφορικά μέσα για να πάει στη Βαλαωρίτου.
Λόγοι επισκεψημότητας της περιοχής Βαλαωρίτου. Πηγή: ιδία επεξεργασία
Εσείς για ποιό λόγο επισκέπτεστε τη Βαλαωρίτου? Πιστεύετε ότι η αναψυχή θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην περιοχή? Και αν τελικά αρχίσει να φθίνει θα οφείλεται στην υπερπροσφορά επιλογών αναψυχής, στην αλλαγή του ύφους της περιοχής ή σε κάτι άλλο?

Ότι άλλο σας προβληματίζει σχετικά με την περιοχή συζητήστε το μαζί μας!  Η Βαλαωρίτου στήθηκε αρχικά από τον κόσμο και όχι από τους οικονομικούς παράγοντες! Η γνώμη σας μετράει!
Ευχαριστούμε πολύ για την οποιαδήποτε συμμετοχή σας!
Αθηνά- Βίβιαν.

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Ερωτηματολόγια στους επιχειρηματίες αναψυχής. Το "νέο αίμα" της οικονομίας της Βαλαωρίτου

Το ερωτηματολόγιο των επιχειρηματιών αναψυχής έγινε με προσωπική συνέντευξη. Ο βασικός στόχος είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν οι δραστηριότητες αναψυχής, κυρίως νυχτερινής, μπορούν να συνδυαστούν με αρκετά ισχυρές εμπορικές και βιοτεχνικές χρήσεις και να βρουν την ισορροπία. Έτσι, να αναπτυχθούν παράλληλα και βιώσιμα σε έναν χώρο με ιστορική φυσιογνωμία. Καταφέραμε και συγκεντρώσαμε δεδομένα από το 90%, περίπου, των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής (όχι μόνο από τον πυρήνα ανάπτυξης Βαλαωρίτου-Συγγρού). Ερωτηθέντες ήταν τόσο ιδιοκτήτες/ υπεύθυνοι μπαρ, αλλά και αναψυκτηρίων, εστιατορίων και καφετεριών της περιοχής.

"Ιστορική Εξέλιξη"
Αρχικά, είναι καλό να αναφερθούμε στην ιστορική εξέλιξη της αναψυχής στην περιοχή μελέτης, όπως αυτή καταγράφηκε μέσω των ερωτηματολογίων. Παρατηρούμε, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο (2009), οπότε και άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία η περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, πολλά μαγαζιά προϋπήρχαν του 2008. Θεωρούμε, ότι αυτά ήταν που διαμόρφωσαν την πολιτισμική και αισθητική ταυτότητα των μαγαζιών που ανοίγουν ακόμα και σήμερα.

Εξελικτική πορεία καταστημάτων αναψυχής στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης. Πηγή: ιδία επεξεργασία.   
Χαρακτηριστικά επιχείρησης
Στα πλαίσια της έρευνας μας μελετήσαμε αρκετά χαρακτηριστικά λειτουργίας και ύφους της επιχειρησης. Σας παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα.

Ένας παράγοντας που καθορίζει το ύφος της περιοχής, είναι ότι συγκεντρώνεται κυρίως νεανικός κόσμος. Θέλοντας να εξετάσουμε αν αυτό προέκυψε από επιδιώξεις των επιχειρηματιών τους ρωτήσαμε σχετικά με το ηλικιακό σύνολο-στόχο (Target Group) που έχουν. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι στοχεύουν σε όλες τις ηλικίες, ενώ το 36% απάντησε 18-24 και 25-34, δηλαδή τις ηλικίες που κυριαρχούν στην περιοχή.

Target group ηλικιών. Πηγή: ιδία επεξεργασία
Διερευνόντας τη σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής, έχει πολύ ενδιαφέρον να μελετήσουμε ένα από τα πιο προφανή χαρακτηριστικά: τη μουσική. Ρωτήσαμε, λοιπόν, να μάθουμε αν υπάρχει κάποιο προτιμώμενο είδος μουσικής και ποιό είναι αυτό.

Το μουσικό ύφος που επικρατεί κινείται σε εναλλακτικούς δρόμους. Η ξένη Alternative, η Jazz και η Rock-R’n’R μουσική είναι αυτές που κυριαρχούν στις προτιμήσεις των ιδιοκτητών.  Πρόκειται για είδη μουσικής που προϋπήρχαν της απότομης ανάπτυξης στην περιοχή. Τα ακούσματα αυτά κυριαρχούν στην περιοχή, από τότε που δημιουργήθηκαν τα πρώτα studio προβών και ηχογραφήσεων στην ευρύτερη ενότητα, οπότε και ακολούθησαν τα αντίστοιχα μαγαζιά-στέκια αυτών των μουσικών όπου παιζόταν και η αντίστοιχη μουσική. Όλη η εναλλακτικότητα αυτών των μαγαζιών πηγάζει κατά πρωταρχικό λόγο από τη μουσική που παίζουν. Έτσι, προσελκύουν και ένα κοινό θαμώνων που ταυτίζει τη διασκέδαση με την ουσιαστική έννοια της αναψυχής: στα μαγαζιά αυτά πηγαίνουν για να ακούσουν νέες μουσικές, να συζητήσουν για αυτές και παράλληλα να πιούν και το ποτό με την παρέα τους.

Προτιμώμενο Είδος Μουσικής. Πηγή: ιδία επεξεργασία
Χαρακτηριστικά ακινήτου
Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η προηγούμενη χρήση των ακινήτων.Το γράφημα πιστοποιεί την πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό: τα περισσότερα ισόγεια μαγαζιά, πριν γίνουν αναψυχή, ήταν εμπορικά ή βιοτεχνικά. Βέβαια, είναι σημαντικό ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ήταν εγκαταλειμμένα. Το γεγονός αυτό, επαληθεύει αυτό που είχαμε υποθέσει στο κεφάλαιο των χρήσεων γης: ένας πολύ σημαντικός παράγοντας προσέλκυσης της αναψυχής είναι η μεγάλη προσφορά ακινήτων και μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές ενοικίασης. Αξιοπερίεργο αποτελεί, η δήλωση των ερωτώμενων, ότι κάποια καταστήματα πριν την τωρινή χρήση ήταν εξίσου αναψυχή. Πιθανόν, να πρόκειται για αλλαγή ιδιοκτήτη σε κάποια από τα παλιά καφέ-μπαρ της περιοχής.
Προηγούμενη χρήση ακινήτου. Πηγή: ιδία επεξεργασία
Κίνητρα εγκατάστασης επιχείρησης στη "Βαλαωρίτου"
Ενδιαφέρον προς διερεύνηση, παρουσιάζουν και τα κίνητρα των ιδιοκτητών αυτών που τους οδήγησαν στην εγκατάσταση της επιχείρησης τους στην περιοχή αυτή. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα που ακολουθεί, το γεγονός ότι η έκταση αυτή βρίσκεται στο κέντρο της πόλης φαίνεται να υπερτερεί, έστω και για λίγο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ότι η αμέσως επικρατέστερη απάντηση είναι το «δεν ξέρω/δεν απαντώ». Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται με δύο τρόπους: ή με την πραγματική άγνοια των ιδιοκτητών/υπευθύνων ως προς τα κίνητρα τους ή με την δυσπιστία τους απέναντι στην πρόθεση της ερώτησης μας.   Όπως έχουμε προαναφέρει, αντιμετωπίσαμε αρκετή δυσκολία στο να εκμαιεύσουμε κάποιες πληροφορίες από τους βραδινούς επιχειρηματίες, καθώς μας απαντούσαν με αρκετή καχυποψία.

Ο πρωταρχικός παράγοντας που θεωρούμε εμείς ότι αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης επιχειρήσεων αναψυχής στην περιοχή (σήμερα), έρχεται μόλις στην τρίτη θέση. Η «Μεγάλη συγκέντρωση κόσμου- περιοχή Στέκι», αν και στην δικιά μας αντίληψη είναι ο σημαντικότερος λόγος για να ιδρυθεί μια τέτοια επιχείρηση στη Βαλαωρίτου, φαίνεται ότι δεν συνάδει με τις απόψεις των ερωτώμενων. Φυσικά και τα χαμηλά ενοίκια αποτελούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης επιχειρήσεων (παρ’ όλο που μόλις το 18% συμφωνεί με τη σημαντικότητα του).

Κίνητρα εγκατάστασης επιχείρησης αναψυχής στην Ευρύτερη Περιοχή. Πηγή: ιδία επεξεργασία

Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα είναι βιώσιμες? Και αν ναι, υπάρχει πιθανότητα να "συμπορευτούν" με την πρωϊνή αγορά ή θα γίνει μια περιοχή μόνο με μπαρ? Τα μαγαζιά αυτά καλύπτουν τις ανάγκες σας σε αναψυχή?

Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια σας και την βοήθεια σας.

Αθηνά- Βίβιαν

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

Ερωτηματολόγια στους καταστηματάρχες - Τι πιστέυουν οι "παλιοί" της Βαλαωρίτου ;

Το ερωτηματολόγιο των πρωινών ιδιοκτητών έγινε με προσωπική συνέντευξη. Ο βασικός στόχος είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν τελικά οι πρωινές χρήσεις μπορούν να «επιβιώσουν» στην περιοχή της Βαλαωρίτου και ποια είναι τα στοιχεία αυτά που πρέπει να μελετηθούν ώστε να στηθεί ένα πρόγραμμα για την αναβίωση των πρωινών καταστημάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 

Η ηλικία των ιδιοκτητών κατά 64% είναι από 40 έως 60. Αυτό το δεδομένο επεξηγείται από το χαρακτήρα απασχόλησης της περιοχής. Η βιοτεχνία, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο των ειδών που πωλούνται στην περιοχή, όπως υφάσματα, έτοιμα ενδύματα, αξεσουάρ και είδη ραπτικής, είναι κλάδοι που παρουσιάζουν οικονομική ύφεση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησαν τη δραστηριότητα τους μεταπολεμικά με μεγάλη άνθηση στις δεκαετίες 1970 και 1980 και τώρα ακολουθούν μία πτωτική  σταθερή πορεία.

Επομένως οι περισσότερες επιχειρήσεις που παραμένουν στην αγορά είναι παλιές με πιθανώς μεγάλους σε ηλικία ιδιοκτήτες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και οι ερωτώμενοι που ήταν σε ηλικία κάτω των 40 ετών, αποτελούσαν τη δεύτερη ή και τρίτη γενιά που συνέχιζε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση.

Yπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, κατεξοχήν λιανικού εμπορίου, που ιδρύθηκαν τα τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην περιοχή. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται και ποσοστιαία ο καταμερισμός των κλάδων απασχόλησης στην περιοχή. Το λιανικό εμπόριο (49%) υπερισχύει με μικρή διαφορά από το χονδρικό εμπόριο (47%). Η βιοτεχνία σημειώνει πολύ μικρότερο ποσοστό (4%) καθώς οι περισσότερες βιοτεχνίες είναι χωροθετημένες πάνω από την οδό Εγνατία (περιοχή Αντιγονιδών) που δεν ανήκει στην περιοχή μελέτης αυτής της εργασίας. Η φυσιογνωμία της περιοχής της Βαλαωρίτου δίνει περισσότερο την αίσθηση της αγοράς και όχι περιοχής παραγωγής.

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν δείχνουν να εγκαταλείπουν την περιοχή καθώς το 48% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν το σκέφτεται και δεν ανήκει στα άμεσα σχέδια τους η μεταφορά επιχείρησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Τα περισσότερα καταστήματα (76%) είναι ενοικιαζόμενα. Τα ιδιόκτητα ανήκουν κυρίως σε οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν παλιότερα.

ΑΠΟΨΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ/ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
Το βασικό κίνητρο εγκατάστασης των καταστημάτων και βιοτεχνιών στην περιοχή αποτελεί η κεντρικότητα της και η σύνδεση της με το εμπορικό κέντρο (41% σύμφωνα με το διάγραμμα). Η αγορά της Βαλαωρίτου αποτελούσε, τουλάχιστον για τις δεκαετίες 1960-1980 μία από τις πιο σημαντικές αγορές χονδρικού και λιανικού εμπορίου στην πόλη. Άλλο κίνητρο αποτελεί η συγκέντρωση καταστημάτων ομοίων αγαθών όπως είναι το ένδυμα κυρίως στην περιοχή (22%).


Όσον αφορά στην άποψη τους για τη μετατροπή της περιοχής σε πόλο αναψυχής φάνηκε να υπερισχύει με μικρή ποσοστιαία διαφορά η αρνητική γνώμη. Όσοι απάντησαν ότι κρίνουν την κατάσταση ως «πολύ αρνητική» ή «μάλλον αρνητική» (24% και 24% αντίστοιχα) θεωρούν ότι η σταδιακή εξάπλωση των νυχτερινών μαγαζιών προσβάλλει την πρωινή αγορά. Όσοι κρίνουν την κατάσταση ως «πολύ θετική», «μάλλον θετική» και «ουδέτερη» (20%, 20% και 12% αντίστοιχα) δείχνουν να μην επηρεάζονται από τη χρήση της αναψυχής και θεωρούν ότι η βασική αιτία για τη φθίνουσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησής τους είναι η γενική οικονομική κρίση της χώρας.

Η αγορά στην περιοχή φθίνει σταδιακά. Τα καταστήματα αυτά όμως πρέπει να διατηρηθούν για να υπάρχει και "πρωινή ζωή"στην περιοχή και να μείνει έτσι όπως την ξέρουμε. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Πιστεύετε ότι η παράλληλη ανάπτυξη του παραδοσιακού εμπορίου με πιο σύγχρονες μορφές του (π.χ. χειροποίητα αντικείμενα, design κλπ) θα λειτουργούσε? Θα σας προσέλκυαν τέτοια μαγαζιά να ψωνίσετε στην περιοχή?

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Αξίες γης - μεταβολές σε μία αναπτυσσόμενη αγορά

Γενικά για τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα ισχύει ότι κατά τα τελευταία 4 -5 χρόνια (2006-2010) οι τιμές των ακινήτων μένουν σταθερές ή μειώνονται με πτώση της τάξης του 10% σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου αναπτύσσονται νέες αγορές, όπως αυτή που παρουσιάζεται στην περιοχή μελέτης μας.
 

1.    Συγγρού- Βαλαωρίτου, Εγνατία, Τσιμισκή: όπου η αξία γης ανέρχεται σε 6000€/μ2 έως 9000€/μ2
2.    Οδός Βαλαωρίτου μέχρι Λέοντος Σοφού, Δωδεκανήσου από Φράγκων και κάτω: η αξίας γης κυμαίνεται από 3000€/μ2 έως 5000€/μ2
3.    Οδός Βαλαωρίτου από Λ. Σοφού μέχρι Δωδεκανήσου: η αξία γης κυμαίνεται από 2000€/μ2 έως 4000€/μ2
4.    Οδός Λέοντος Σοφού, Φράγκων και Βασ. Ηρακλείου, Δραγούμη, Δωδεκανήσου μέχρι Φράγκων: η αξία των ακινήτων ανέρχεται από 4000€/μ2 έως 8000€/μ2

Όσον αφορά στις αξίες ακινήτων στους ορόφους ισχύει γενικώς, για όλη την περιοχή, μια τάξη μεγέθους τιμών που κυμαίνεται από 650€/μ2 έως 1300€/μ2 . Οι κύριες  χρήσεις που καταγράφηκαν στην περιοχή είναι οι βιοτεχνία και τα γραφεία. Η κατοικία εντοπίζεται σε ελάχιστα σημεία. Ωστόσο υπάρχει τάση να επισκευάζονται κτίρια και να διαμορφώνονται εσωτερικά ως loft και στούντιο που μπορούν να φιλοξενήσουν χρήση κατοικίας. Οι επισκευές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα και την αύξηση των τιμών στην περιοχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις τιμές που συγκεντρώθηκαν  έγινε η παρακάτω κατηγοριοποίηση με αύξουσα σειρά τιμών:
    Χαμηλότερη: 650€/μ2 - 800€/μ2
Εντοπίζεται στις οδούς πάνω από την Τσιμισκή –περιοχή Άνω Λαδάδικων- δηλαδή στην Βεροίας, Εδέσσης, Βίκτωρος Ουγκώ, Ερν. Έμπραρ και Δ. Ολυμπίου.
2.    Μεσαία 1: 800€/μ2 – 1000€/μ2
Οι τιμές αυτές σημειώνονται κυρίως σε όλο τον άξονα της οδού Βαλαωρίτου, στη Συγγρού και Βηλαρά καθώς και πιο αραιά στην οδό Αγίου Μηνά.
3.    Μεσαία 2: 1000€/μ2 – 1200€/μ2
Η κατηγορία αυτών των αξιών ακινήτων εντοπίζεται στις οδούς Φράγκων, Βασ. Ηρακλέιου, στην αρχή της Ερμού, στη Λέοντος Σοφού και στο πάνω τμήμα της Ίωνος Δραγούμη (κάτω από την Εγνατία).
4.    Υψηλή: 1300€/μ2 – 1500€/μ2
Τα ακίνητα αυτής της κατηγορίας βρίσκονται πάνω στους άξονες της Εγνατίας και της Δωδεκανήσου, βασικών εμπορικών οδών του κέντρου όπου στεγάζονται πολλά γραφεία.
5.    Πολύ υψηλή (μόνο Τσιμισκή): 1600€/μ2 – 1900€/μ2
Οι υψηλότερες τιμές ακινήτων στους ορόφους εντοπίζονται στην Τσιμισκή, καθώς αποτελεί το βασικό οδικό και εμπορικό άξονα του κέντρου με καταστήματα, γραφεία και κατοικίες.

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι η περιοχή Βαλαωρίτου είναι μία νέα αναπτυσσόμενη αγορά. Αυτό αρχικά φαίνεται από τη διάδοση της χρήση της αναψυχής, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία, και επιβεβαιώνεται από την αύξηση των τιμών των ακινήτων. Γύρω από τον πυρήνα της περιοχής αναψυχής σχηματίζεται μία ζώνη που παρουσιάζει σημαντική αύξηση τιμών τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ισόγειων καταστημάτων. Ωστόσο η αύξηση των τιμών θεωρείται ότι δεν αποτελεί μία σταθερή κατάσταση. Η γρήγορη αλλαγή του χαρακτήρα της περιοχής και η μη ελεγχόμενη αύξηση των τιμών μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην ερήμωση της.

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Αποτελέσματα καταγραφής κτιρίων, Μέρος 2ο

Σε προηγούμενη ανάρτηση μας, δημοσιεύσαμε τα στοιχεία που συλλέξαμε για την περιοχή μελέτης και αφορούν τις χρήσεις γης.

Παρακάτω θα σας δείξουμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέξυψαν ως προς την κατάσταση, τη χρονολόγηση και άλλα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Αριθμός ορόφων
Στην περιοχή που εξετάζουμε (ειδικότερη περιοχή μελέτης) δεν υπάρχουν πολλά μονώροφα σπίτια. Αντίθετα, κυριαρχούν τα διώροφα και τα τριώροφα, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά και τα διατηρητέα ή προτεινόμενα προς διατήρηση κτίρια της περιοχής. Τα βιοτεχνικά κτίρια και τα κτίρια γραφείων ακολουθούν τον ρυθμό της εποχής όπου κτίστηκαν (1950-1970) και αποτελούνται από πολλούς ορόφους (εξαόροφα έως οκταόροφα) χωρίς φυσικά να λείπουν και πολύ ψηλές οικοδομές (δεκαόροφη). Συναρτήσει των δεδομένων των συντελεστών δόμησης που καταγράψαμε, όπου η πλειοψηφία των κτιρίων έχει Σ.Δ. μεγαλύτερο του 4, με ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ακόμα και πάνω από Σ.Δ.≥6, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για μία περιοχή που καταρρίπτει την ανθρώπινη αστική κλίμακα. Εξετάζοντας τον χάρτη, παρατηρούμε ότι γύρω από τη στοά Μαλακοπής (Συγγρού-Βαλαωρίτου-Βηλαρά), όπου και είναι ο πυρήνας της αναψυχής, είναι συγκεντρωμένα κτίρια με λιγότερους ορόφους. Τα κτίρια αυτά είναι και διατηρητέα, έτσι δημιουργούν το ενδιαφέρον περιβάλλον της περιοχής, το οποίο προσέλκυσε επιχειρηματίες αναψυχής και πελάτες-θαμώνες.

Αριθμός ορόφων καταγεγραμμένης περιοχής ειδικής μελέτης. Πηγή χάρτη: ιδία επεξεργασία
Κατάσταση Κτιρίων
Η περιοχή της Βαλαωρίτου τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μία ύφεση ως προς την οικονομική της ανάπτυξη , η οποία σαν αποτέλεσμα είχε και την υποβάθμιση του κτιριακού δυναμικού. Ούτε οι ιδιοκτήτες των οικοδομών είχαν την οικονομική δυνατότητα να αποκαταστήσουν ή να συντηρήσουν τις ιδιοκτησίες τους, αλλά ούτε ο Δήμος/Νομαρχία έδρασε ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση αυτή. Από την καταγραφή προέκυψε ότι η πλειοψηφία των οικοδομών είναι σε μέτρια και κακή κατάσταση. Μόλις το τελευταίο διάστημα (περίπου ένα χρόνο) ξεκίνησαν να γίνονται κάποιες προσπάθειες αναβάθμισης του τοπίου, βασιζόμενες σε ιδιωτικό κεφάλαιο, οπότε και αποκαταστάθηκαν αρκετά κτίρια της περιοχής. Μεγάλο ποσοστό παρουσιάζουν και τα κτίρια που είναι σε ερειπιώδη κατάστηση. Στην χωρική αποτύπωση των δεδομένων της καταγραφής παρατηρούμε ότι ο πυρήνας της αναψυχής της περιοχής απαρτίζεται κυρίως από κτίσματα κακής και ερειπιώδους κατάστασης. Βέβαια, είναι πολύ πιθανό ότι το χαρακτηριστικό αυτό ήταν που προσέλκυσε τους πρώτους επιχειρηματίες αναψυχής. Όσα κτίρια έχουν εγγύτητα με την Ι. Δραγούμη βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση απ’ ότι η «ενδοχώρα» της περιοχής μελέτης μας. Ειδικά τα κτίρια μεταξύ Βαλαωρίτου και Φράγκων είναι σε πολύ κακή κατάσταση και πολλά είναι πλήρως εγκατελειμένα (π.χ. Κτίριο του ΙΚΑ στη γωνία Φράγκων και Τύπου).

Κατάσταση κτιρίων καταγεγραμμένης περιοχής μελέτης. Πηγή χάρτη: ιδία επεξεργασία

Χρονολόγηση Κτιρίων
Η περιοχή που εξετάζουμε ανήκει στην ζώνη του κέντρου που είχε καταστραφεί ολοσχερώς από την πυρκαγιά του 1917. Είναι πολύ ενδιαφέρον, όμως, ότι στην περιοχή είναι ανεμειγμένα ιστορικά κτίρια, τα περισσότερα διατηρητέα και βιοτεχνικά κτίρια- πολυκατοικίες. Εξετάζοντας και προσδιορίζοντας εμπειρικά την χρονολογία κατασκευής τους προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων είναι πρίν το 1955, άρα πρόκειται για πολύ παλιά κτίρια, τα οποία αν συνυπολογίσουμε τα προηγούμενα δεδομένα, είναι και σε κακή κατάσταση. Την ομάδα αυτήν των κτιριών (1917-1955) απαρτίζουν διατηρητέα οικοδομήματα, αλλά και τα πρώτα βιοτεχνικά κτίσματα που ανεγέρθηκαν στην περιοχή. Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί, ότι στην περιοχή (ειδικότερης μελέτης) δεν υπάρχουν κτίσματα νεώτερα του 1986 (εκτός από μία οικοδομή κατοικίας επί της Βαλαωρίτου). Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των ερωτηματολογίων, είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε πόσο η παλαιότητα των κτιρίων αυτών επηρέασε την ανάπτυξη της αγοράς αναψυχής στην περιοχή. 

Χρονολόγηση Κτιρίων καταγεγραμμένης περιοχής μελέτης. Πηγή χάρτη: ιδία επεξεργασία
Δίκτυο οδικής συγκοινωνίας και μεταφορών
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Έτσι, κάποιοι από τους μεγαλύτερους οδικούς άξονες της πόλης εξυπηρετούν τις ανάγκες της για μεταφορές. Η Τσιμισκή-Πολυτεχνείου, η Εγνατία και η Δωδεκανήσου σε επίπεδο κύριας αρτηρίας και η Ι. Δραγούμη σε επίπεδο δευτερεύουσας αρτηρίας εφάπτονται στην περιοχή μελέτης (ορίζοντας την κίολας). Το λοιπό οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης αποτελείται από τοπικές και συλλεκτήριες οδούς, όπως ακριβώς φαίνεται στον χάρτη που ακολουθεί. Οι δρόμοι είναι αρκετά στενοί, οπότε και μονόδρομοι.

Οδικό δίκτυο Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης. Πηγή χάρτη: ιδία επεξεργασία
Όσο αφορά τα δημόσια μέσα μεταφοράς, η περιοχή εξυπηρετείται σε πολύ επαρκές σημείο από λεωφορεία, ενώ εφαπτομενικά, επί της Δωδεκανήσου υπάρχει ποδηλατόδρομος, όπως φαίνεται στον χάρτη.  Από εκεί παρατηρούμε επίσης, ότι υπάρχουν πολλοί χώροι στάθμευσης ποδηλάτων, οι οποίοι κατά μέσο όρο ο καθένας μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι έξι ποδήλατα. Επίσης, πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής, είναι ότι η Πολιτιστική Γραμμή του ΟΑΣΘ, διέρχεται πολύ κοντά από αυτήν, εντάσσοντας την σε έναν άτυπο πολιτιστικό περίπατο που θα μπορούσε να οφελήσει τόσο τον τομέα της αναψυχής όσο και του εμπορίου της περιοχής. Στη συνέχεια, από τα ερωτηματολόγια που πραγματοποιήθηκαν στους θαμώνες της περιοχής, θα διερευνήσουμε αν οι υποδομές αυτές επαρκούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Δίκτυο Δημόσιων Μεταφορών και Ποδηλατοδρόμων Περιοχής Μελέτης. Πηγή χάρτη: ιδία επεξεργασία. 

Πιστεύετε ότι ο αρχιτεκτονικός πλούτος της περιοχής, αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται (αρκετά κακή δηλαδή), δρουν προσελκυστικά, ως προς την αναψυχή?
Επίσης, αν είστε θαμώνας, τα υπάρχοντα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς σας βολεύουν για να πάτε στη Βαλαωρίτου?

Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια σας!!!
Αθηνά- Βίβιαν!

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Εσείς τα ξέρετε τα Παζαράκια?

Η περιοχή μελέτης μας, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εμπορικού κέντρου της πόλης, ενώ στο παρελθόν υπήρξε και σημαντικός πυρήνας ανάπτυξης της βιοτεχνίας. Γειτνιάζει με αγορές που αφορούν την ένδυση, τη σίτιση και τον οικιακό εξοπλισμό. Τα προϊόντα ανάλογα με την αγορά στην οποία πωλούνται αντιστοιχούν και σε διαφορετικές τιμές: από ακριβά έως πολύ φθηνά.
Χαρακτηριστικά Παραδείγματα του τοπικού εμπορίου (ειδικότερης περιοχής μελέτης). Πηγή φωτογραφιών: ιδία λήψη

Ειδικότερα, η περιοχή της Βαλαωρίτου έρχεται σε επαφή με αγορές που αφορούν πιο «λαϊκά» στρώματα, που θυμίζουν ακόμα και παζάρια. Το χαρακτηριστικό αυτό, προέρχεται από την παλιά ακόμα Θεσσαλονίκη, τότε που οι αγορές αυτές ήταν κανονικά Παζάρια, όπως γίνονταν επί Οθωμανικής κατάκτησης.

Τα «Παζαράκια», όπως καλούνται, είχαν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Υπακούν στους όρους του «Προγράμματος πλειστηριασμού προς εκποίηση των μικρών οικοπέδων αγορών (Μπαζάρ)» του Σχεδίου Θεσσαλονίκης, του 1923 και το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Το Πρόγραμμα αρχικά καθόριζε κυρίως όρους δόμησης, συμπληρώθηκε, όμως, το 2001 και  αφορά τον «καθορισμό ειδικών χρήσεων γης και κανονισμό λειτουργίας των αγορών «Βατικιώτη», «Βλαλή», «Μπεζεστένι» του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 273, 2001). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του εγγράφου, στις αγορές αυτές επιτρέπονται Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα τροφίμων καθώς και παραδοσιακά εστιατόρια, ταβέρνες και ουζερί (ορίζονται αντίστοιχα ποσοστά για κάθε αγορά).

Όπως φαίνεται και από τον χάρτη, τα μπαζάρ αυτά βρίσκονται σε άμεση επαφή με την περιοχή που μελετάμε. Άρα δεν είναι δυνατόν να μην την επηρέασαν. Στην καταγραφή που πραγματοποιήσαμε, παρατηρήσαμε ότι πράγματι υπάρχει στενή σχέση των περιοχών αυτών, ως προς το εμπόρευμα και τους πελάτες. Τα αποτελέσματα αυτά θα αναλύσουμε στη συνέχεια.

Πρόγραμμα Εκποίησης Μικρών Οικοπέδων Αγορών (Μπαζάρ) του 1928.  Χάρτης γειτνίασης Περιοχής Μελέτης- Παζαράκια. Πηγή χάρτη: ιδία επεξεργασίαΔυστυχώς οι πληροφορίες που έχουμε για τα Παζαράκια είναι αρκετά περιορισμένες! Αν εσείς έχετε κάποια παραπάνω πληροφορία θα είμασταν ευγνώμονες να την μοιραστείτε μαζί μας! Πιστεύετε ότι η Βαλαωρίτου έχει τη δυνατότητα να γίνει σαν τις περιοχές αυτές; Και αν ναι, είναι θεμιτό;

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!
Αθηνά, Βίβιαν!