Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Σας ακούσαμε και προτείνουμε - Πρόταση οργάνωσης των χρήσεων γης

 «Όραμα: μια Βαλαωρίτου βιώσιμη, ελκυστική σε όλους, ανθρώπινη»


ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η γενική κατοικία είναι μία χρήση που εντοπίζεται σε μικρό βαθμό διάσπαρτα σε όλη την περιοχή Βαλαωρίτου. Στόχος μας είναι η τόνωση της ειδικής κατοικίας. Με τον όρο ειδική κατοικία εννοούμε τη φοιτητική και την κατοικία νέων επαγγελματιών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και ξενώνες ή εστίες πχ. για ξένους φοιτητές ή καλλιτέχνες κλπ.. Στην περιοχή και συγκεκριμένα στην οδό Λέοντος Σοφού υπάρχει ήδη ένα κτίριο φοιτητικών εστιών. Επίσης υπάρχει στην περιοχή αυθόρμητη κατοίκηση από φοιτητές οι οποίοι προτιμούν βιοτεχνικούς χώρους που διαμορφώνουν ως στούντιο. Προτείνεται, λοιπόν από εκείνο το σημείο και κατά μήκος της οδού Βαλαωρίτου προς τα δυτικά να γίνει περιοχή κατοικίας για φοιτητές και νέους σε συνδυασμό με ένα κέντρο νεότητας που θα χωροθετηθεί πάνω στην οδό Βαλαωρίτου. 

Η χωροθέτηση της ειδικής κατοικίας γίνεται βάσει των εξής κριτηρίων: αρχικά για λόγους θορύβου και όχλησης θα πρέπει να χωροθετηθεί σε απόσταση από τον πυρήνα της αναψυχής. Η οδός Λέοντος Σοφού μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα είδος φίλτρου μεταξύ της περιοχής αναψυχής και της περιοχής κατοικίας. Έπειτα επιλέγουμε να χωροθετηθεί κοντά στην οδό Βαλαωρίτου γιατί αφενός υπάρχουν ήδη οι φοιτητικές εστίες και αφετέρου γιατί είναι μίας οδός που έχει αρκετές πρωινές χρήσεις και εξυπηρετήσεις που τονίζουν το χαρακτήρα της γειτονιάς και δημιουργούν αίσθηση ασφάλειας.

Παράλληλα, χρήση ειδικής κατοικίας τοποθετείται και στην περιοχή των Άνω Λαδάδικων και προς τα πάνω μέχρι και την οδό Φράγκων. Αντίστοιχο ρόλο με τη Λέοντος Σοφού παραπάνω παίζει η οδός Φράγκων εδώ. Μπορεί να αποτελέσει το όριο διαχωρισμού της αναψυχής από την κατοικία. Η περιοχή αυτή είναι πιο απομονωμένη σε σχέση με τη ζώνη κατοικίας στην οδό Βαλαωρίτου. Πολλά κτίρια είναι εγκαταλελειμμένα και πολλά ισόγεια χωρίς χρήση. Ωστόσο διαθέτει κτίρια, ιστορικά και βιοτεχνικά, που αν αποκαταστηθούν μπορούν να διαμορφωθούν εσωτερικά ως στούντιο και να φιλοξενήσουν χρήσεις όπως η κατοικία, ατελιέ καλλιτεχνών, γκαλερί και γραφεία.

 ΕΜΠΟΡΙΟ

Το εμπόριο, λιανικό και χονδρικό, είναι η κύρια χρήση της Βαλαωρίτου. Παλιότερα η περιοχή αποτελούσε ένα από τα πιο δυναμικά εμπορικά κέντρα της πόλης με λιανικό και χονδρικό εμπόριο και εξειδίκευση στα υφάσματα και στην ένδυση. Σήμερα έχει διατηρήσει τους ίδιους κλάδους αγοράς αλλά η δραστηριότητα των καταστημάτων έχει μειωθεί αισθητά.

Ενισχύοντας το εμπόριο σε όλη την περιοχή μελέτης δίνεται ώθηση και ενεργοποιείται η ανάπτυξη των πρωινών χρήσεων.  Τα καταστήματα είναι ο βασικός παράγοντας που δίνουν ζωή στην περιοχή την ημέρα. Αν δεν ενισχυθούν αυτά και η περιοχή κατακλιθεί από τη χρήση της αναψυχής μπορεί σταδιακά να ερημώσει και να εγκαταλειφθεί.

Οι εμπορικές χρήσεις μπορεί να είναι καταστήματα ενδυμάτων, υφασμάτων και αξεσουάρ που βρίσκονται κυρίως στις οδούς Βαλαωρίτου, Συγγρού. Ωστόσο στην περιοχή έχουν διαμορφωθεί από παλιότερα τοπικές μικρές αγορές με συγκεκριμένα αγαθά, όπως είναι τα καταστήματα με είδη κηπουρικής στην οδό Φράγκων, τα καταστήματα με βαφές στην οδό Εδέσσης και παντοπωλεία ειδών παραδοσιακής διατροφής στα Άνω Λαδάδικα, οι οποίες θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Οι αγορές αυτές τονώνουν τον χαρακτήρα της Βαλαωρίτου και ενισχύουν την αίσθηση της γειτονιάς.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

Η βιοτεχνία, αποτελεί «παραδοσιακή» δραστηριότητα για την περιοχή της Βαλαωρίτου, ενώ πολλά καταστήματα χονδρικής και λιανικής της περιοχής εξαρτώνται άμεσα από αυτή. Επομένως θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί στα πλαίσια της εμπορικής αναζωογόνησης της περιοχής.

Η χωροθέτηση της βασίζεται στην ενίσχυση των εστιών βιοτεχνίας που ήδη υπάρχουν μέσα την περιοχή μελέτης. Οι εστίες αυτές εντοπίζονται από την οδό Φράγκων και προς τα επάνω μέχρι και την οδό Εγνατία με μία μεγαλύτερη ένταση στην οδό Βαλαωρίτου. Προτείνεται, λοιπόν, η χρήση της βιοτεχνίας στο τμήμα της περιοχής που πλαισιώνεται από τις οδούς Βαλαωρίτου, Λέοντος σοφού, Φράγκων και Ίωνος Δραγούμη. Ενδεικτικά στο χάρτη των χρήσεων γης φαίνονται σημειακά σε επίπεδο πρότασης τα κτίρια που διαθέτουν λειτουργικού χώρους που προσφέρονται για βιοτεχνίες.Τέλος η χρήση της βιοτεχνίας χωροθετείται σε απόσταση από τη γενική κατοικία για λόγους όχλησης.

 ΑΝΑΨΥΧΗ

Όπως αναφέρεται και στην επεξήγηση του δομικού σχεδίου, στόχος είναι η ανάσχεση της εξάπλωσης της αναψυχής. Η αναψυχή έχει δώσει ζωή στην περιοχή και έχει προσελκύσει νέο κόσμο δημιουργώντας σημαντικά πλεονεκτήματα γι’ αυτήν. Ωστόσο, στα πλαίσια της ενίσχυσης των πρωινών χρήσεων και του χαρακτήρα της γειτονιάς προτείνεται η συγκέντρωση και ο περιορισμός της αναψυχής σε ένα συγκεκριμένο πόλο ο οποίος έχει ήδη αυθόρμητα δημιουργηθεί.

Οι χρήσεις της αναψυχής τοποθετήθηκαν σημειακά στο σχέδιο με βάση κάποια κριτήρια που είναι:

-Η παραμονή της χρήσης εκεί από όπου αυθόρμητα ξεκίνησε εφόσον δεν προσβάλλει άλλες χρήσεις και δεν δημιουργεί προβλήματα.

-Η απόσταση από τις περιοχές γενικής κατοικίας.

-Η τοποθέτηση της αναψυχής σε διατηρητέα κτίρια ή σε κτίρια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση ώστε η ίδια η χρήση να αποτελέσει το κίνητρο για την αποκατάστασή τους. Αυτό το κριτήριο παραπέμπει στην περίπτωση των Λαδάδικων όπου η πλειοψηφία των κτιρίων απέκτησε τη χρήση της αναψυχής για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να υποστηρίξουν οικονομικά τις αποκαταστάσεις. Στην περίπτωση της Βαλαωρίτου χρησιμοποιείται η ίδια ιδέα αλλά για πολύ λίγα κτίρια τα οποία καθορίζονται βάσει της μελέτης.

ΓΡΑΦΕΙΑ

Γραφεία υπάρχουν σε όλο σχεδόν το άνω τμήμα της περιοχής μελέτης, δηλαδή από την οδό Φράγκων και μέχρι την οδό Εγνατία.
Στο σχέδιο χρήσεων γης προτείνεται η ενίσχυση της χρήσης των γραφείων και γενικότερα των επαγγελματικών χώρων και στην περιοχή κάτω από την οδό Φράγκων. Αυτό γίνεται στα πλαίσια αναβάθμισης της περιοχής. Υπάρχουν πολλά κτίρια σε κακή κατάσταση διατηρητέα και βιοτεχνικά τα οποία μπορούν να αποκατασταθούν η να συντηρηθούν ώστε να στεγάσουν μοντέρνους επαγγελματικούς χώρους για νέους επαγγελματίες.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΕΣ

Οι πολιτιστικές χρήσεις εντοπίζονται στο κάτω τμήμα της περιοχής Βαλαωρίτου εκεί όπου ήδη υπάρχουν τα στούντιο μουσικών ηχογραφήσεων αλλά και διάσπαρτα σε όλη την περιοχή Βαλαωρίτου.
Οι καλλιτέχνες – ζωγράφοι, μουσικοί-  αποτελούν σημαντικό κομμάτι της Βαλαωρίτου και βασικό λόγο που απέκτησε αυτή την καλλιτεχνική και εναλλακτική θα λέγαμε φυσιογνωμία. Γκαλερί, αίθουσες τέχνης, εργαστήρια παραδοσιακής τέχνης χωροθετούνται τόσο στον «πολιτιστικό πυρήνα» που θα διαμορφωθεί όσο και στη χρήση της γενικής κατοικίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η περιοχή της Βαλαωρίτου είναι ένα από τα πιο πυκνοδομημένα τμήματα της πόλης, όπου οι ελεύθεροι χώροι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Σύμφωνα με το όραμα για μία περιοχή ανθρώπινη οι ελεύθεροι, κοινόχρηστοι και οι πράσινοι χώροι είναι απαραίτητοι. Οι χώροι αυτοί θα προκύψουν με την υπογειοποίηση των υπαρχόντων χώρων στάθμευσης και την πεζοδρόμηση των οδών εντός της περιοχής μελέτης.


Ο καθορισμός των χρήσεων γης αποτελεί τη βασική αρχή αυτής της πρότασης. Πειτε μας για άλλη μια φορά τι πιστεύετε! Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που εμείς θεωρούμε σημαντικά και θέτουμε ως προτεραιότητες;