Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Αποτελέσματα καταγραφής κτιρίων, Μέρος 2ο

Σε προηγούμενη ανάρτηση μας, δημοσιεύσαμε τα στοιχεία που συλλέξαμε για την περιοχή μελέτης και αφορούν τις χρήσεις γης.

Παρακάτω θα σας δείξουμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέξυψαν ως προς την κατάσταση, τη χρονολόγηση και άλλα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Αριθμός ορόφων
Στην περιοχή που εξετάζουμε (ειδικότερη περιοχή μελέτης) δεν υπάρχουν πολλά μονώροφα σπίτια. Αντίθετα, κυριαρχούν τα διώροφα και τα τριώροφα, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά και τα διατηρητέα ή προτεινόμενα προς διατήρηση κτίρια της περιοχής. Τα βιοτεχνικά κτίρια και τα κτίρια γραφείων ακολουθούν τον ρυθμό της εποχής όπου κτίστηκαν (1950-1970) και αποτελούνται από πολλούς ορόφους (εξαόροφα έως οκταόροφα) χωρίς φυσικά να λείπουν και πολύ ψηλές οικοδομές (δεκαόροφη). Συναρτήσει των δεδομένων των συντελεστών δόμησης που καταγράψαμε, όπου η πλειοψηφία των κτιρίων έχει Σ.Δ. μεγαλύτερο του 4, με ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ακόμα και πάνω από Σ.Δ.≥6, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για μία περιοχή που καταρρίπτει την ανθρώπινη αστική κλίμακα. Εξετάζοντας τον χάρτη, παρατηρούμε ότι γύρω από τη στοά Μαλακοπής (Συγγρού-Βαλαωρίτου-Βηλαρά), όπου και είναι ο πυρήνας της αναψυχής, είναι συγκεντρωμένα κτίρια με λιγότερους ορόφους. Τα κτίρια αυτά είναι και διατηρητέα, έτσι δημιουργούν το ενδιαφέρον περιβάλλον της περιοχής, το οποίο προσέλκυσε επιχειρηματίες αναψυχής και πελάτες-θαμώνες.

Αριθμός ορόφων καταγεγραμμένης περιοχής ειδικής μελέτης. Πηγή χάρτη: ιδία επεξεργασία
Κατάσταση Κτιρίων
Η περιοχή της Βαλαωρίτου τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μία ύφεση ως προς την οικονομική της ανάπτυξη , η οποία σαν αποτέλεσμα είχε και την υποβάθμιση του κτιριακού δυναμικού. Ούτε οι ιδιοκτήτες των οικοδομών είχαν την οικονομική δυνατότητα να αποκαταστήσουν ή να συντηρήσουν τις ιδιοκτησίες τους, αλλά ούτε ο Δήμος/Νομαρχία έδρασε ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση αυτή. Από την καταγραφή προέκυψε ότι η πλειοψηφία των οικοδομών είναι σε μέτρια και κακή κατάσταση. Μόλις το τελευταίο διάστημα (περίπου ένα χρόνο) ξεκίνησαν να γίνονται κάποιες προσπάθειες αναβάθμισης του τοπίου, βασιζόμενες σε ιδιωτικό κεφάλαιο, οπότε και αποκαταστάθηκαν αρκετά κτίρια της περιοχής. Μεγάλο ποσοστό παρουσιάζουν και τα κτίρια που είναι σε ερειπιώδη κατάστηση. Στην χωρική αποτύπωση των δεδομένων της καταγραφής παρατηρούμε ότι ο πυρήνας της αναψυχής της περιοχής απαρτίζεται κυρίως από κτίσματα κακής και ερειπιώδους κατάστασης. Βέβαια, είναι πολύ πιθανό ότι το χαρακτηριστικό αυτό ήταν που προσέλκυσε τους πρώτους επιχειρηματίες αναψυχής. Όσα κτίρια έχουν εγγύτητα με την Ι. Δραγούμη βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση απ’ ότι η «ενδοχώρα» της περιοχής μελέτης μας. Ειδικά τα κτίρια μεταξύ Βαλαωρίτου και Φράγκων είναι σε πολύ κακή κατάσταση και πολλά είναι πλήρως εγκατελειμένα (π.χ. Κτίριο του ΙΚΑ στη γωνία Φράγκων και Τύπου).

Κατάσταση κτιρίων καταγεγραμμένης περιοχής μελέτης. Πηγή χάρτη: ιδία επεξεργασία

Χρονολόγηση Κτιρίων
Η περιοχή που εξετάζουμε ανήκει στην ζώνη του κέντρου που είχε καταστραφεί ολοσχερώς από την πυρκαγιά του 1917. Είναι πολύ ενδιαφέρον, όμως, ότι στην περιοχή είναι ανεμειγμένα ιστορικά κτίρια, τα περισσότερα διατηρητέα και βιοτεχνικά κτίρια- πολυκατοικίες. Εξετάζοντας και προσδιορίζοντας εμπειρικά την χρονολογία κατασκευής τους προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων είναι πρίν το 1955, άρα πρόκειται για πολύ παλιά κτίρια, τα οποία αν συνυπολογίσουμε τα προηγούμενα δεδομένα, είναι και σε κακή κατάσταση. Την ομάδα αυτήν των κτιριών (1917-1955) απαρτίζουν διατηρητέα οικοδομήματα, αλλά και τα πρώτα βιοτεχνικά κτίσματα που ανεγέρθηκαν στην περιοχή. Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί, ότι στην περιοχή (ειδικότερης μελέτης) δεν υπάρχουν κτίσματα νεώτερα του 1986 (εκτός από μία οικοδομή κατοικίας επί της Βαλαωρίτου). Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των ερωτηματολογίων, είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε πόσο η παλαιότητα των κτιρίων αυτών επηρέασε την ανάπτυξη της αγοράς αναψυχής στην περιοχή. 

Χρονολόγηση Κτιρίων καταγεγραμμένης περιοχής μελέτης. Πηγή χάρτη: ιδία επεξεργασία
Δίκτυο οδικής συγκοινωνίας και μεταφορών
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Έτσι, κάποιοι από τους μεγαλύτερους οδικούς άξονες της πόλης εξυπηρετούν τις ανάγκες της για μεταφορές. Η Τσιμισκή-Πολυτεχνείου, η Εγνατία και η Δωδεκανήσου σε επίπεδο κύριας αρτηρίας και η Ι. Δραγούμη σε επίπεδο δευτερεύουσας αρτηρίας εφάπτονται στην περιοχή μελέτης (ορίζοντας την κίολας). Το λοιπό οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης αποτελείται από τοπικές και συλλεκτήριες οδούς, όπως ακριβώς φαίνεται στον χάρτη που ακολουθεί. Οι δρόμοι είναι αρκετά στενοί, οπότε και μονόδρομοι.

Οδικό δίκτυο Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης. Πηγή χάρτη: ιδία επεξεργασία
Όσο αφορά τα δημόσια μέσα μεταφοράς, η περιοχή εξυπηρετείται σε πολύ επαρκές σημείο από λεωφορεία, ενώ εφαπτομενικά, επί της Δωδεκανήσου υπάρχει ποδηλατόδρομος, όπως φαίνεται στον χάρτη.  Από εκεί παρατηρούμε επίσης, ότι υπάρχουν πολλοί χώροι στάθμευσης ποδηλάτων, οι οποίοι κατά μέσο όρο ο καθένας μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι έξι ποδήλατα. Επίσης, πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής, είναι ότι η Πολιτιστική Γραμμή του ΟΑΣΘ, διέρχεται πολύ κοντά από αυτήν, εντάσσοντας την σε έναν άτυπο πολιτιστικό περίπατο που θα μπορούσε να οφελήσει τόσο τον τομέα της αναψυχής όσο και του εμπορίου της περιοχής. Στη συνέχεια, από τα ερωτηματολόγια που πραγματοποιήθηκαν στους θαμώνες της περιοχής, θα διερευνήσουμε αν οι υποδομές αυτές επαρκούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Δίκτυο Δημόσιων Μεταφορών και Ποδηλατοδρόμων Περιοχής Μελέτης. Πηγή χάρτη: ιδία επεξεργασία. 

Πιστεύετε ότι ο αρχιτεκτονικός πλούτος της περιοχής, αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται (αρκετά κακή δηλαδή), δρουν προσελκυστικά, ως προς την αναψυχή?
Επίσης, αν είστε θαμώνας, τα υπάρχοντα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς σας βολεύουν για να πάτε στη Βαλαωρίτου?

Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια σας!!!
Αθηνά- Βίβιαν!

7 σχόλια:

 1. Κατ'αρχάς συγχαρητήρια κορίτσια για τη δουλεία σας είναι εξαιρετική!!!
  Σχετικά με τα ερωτήματά σας, πιστεύω η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής δεν αποτελεί δέλεαρ για τους θαμώνες, το ίδιο και για μένα, μην σας πω ότι μου φαίνεται και λίγο καταθλιπτικό το περιβάλλον.
  Όσον αφορά τα ΜΜΜ βολεύουν για να πας στη Βαλαωρίτου καθώς έχεις να διανύσεις μικρή απόσταση για να φτάσεις στον προορισμό σου. Με αυτοκίνητο αν πας το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί να περπατήσεις περισσότερο (εκτός από αυτές τις μέρες που είναι άδεια η πόλη και βρίσκεις να παρκάρεις ακόμα και μπροστά στο μαγαζί που θες να πας).
  Ελπίζω να σας βοηθάν οι απόψεις μου...
  Καλή συνέχεια στη δουλεία σας και καλή επιτυχία!!!
  Πείτε μου πότε θα την παρουσιάσετε, θέλω πολύ να τη δω!!!
  Καλά να περνάτε
  Φιλάκια πολλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γειά σου Κέλλυ!!! Χαιρόμαστε πολύ που σου αρέσει η δουλειά μας μέχρι τώρα! :D
  Το περιβάλλον της περιοχής είναι όντως ολίγον καταθλιπτικό... Τότε όμως γιατί μαζεύει τόσο κόσμο? Νομίζω ότι η περιοχή αναπτύσσεται λίγο βάσει της underground τάσης που υπάρχει στο εξωτερικό... Το θέμα είναι ότι στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει, μάλλον, τόσο πολυπληθές κοινό της underground κουλτούρας οπότε και γίνεται αυτή η περίεργη κατάσταση.
  όσο για το θέμα της μεταφοράς συμφωνώ απόλυτα!
  Μας βοηθάν πάντα οι παρατηρήσεις σου! Σε ευχαριστούμε πολύ! Θα σε ενημερώσουμε και για την παρουσίαση!!
  Φιλάκια πολλά!
  Καλές διακοπές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα μέσα μεταφοράς αρκούν για να προσεγγίσει κανείς την περιοχή.Άσε που και με το ποδήλατο φτάνεις μια χαρά και άνετα.

  Η αναχρονιστική ατμόσφαιρα της περιοχής,πραγματικά σου φέρνει μια γλυκιά κατάθλιψη,την οποία όμως αντισταθμίζει η βαβούρα του κόσμου που συρρέει στην περιοχή τις βραδινές ώρες.

  Πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα η έρευνα.

  pantelis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γεια σου Παντελή και ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο!
  Φανταζομαι ότι είσαι ποδηλάτης. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε άν θεωρείς ότι οι υπάρχουσες υποδομές ποδηλατοδρόμων και θέσεων στάθμευσης που αφορούν την περιοχή είναι ικανοποιητικές.
  Όσο για την ατμόσφαιρα της περιοχής την περιγράφεις πολύ σωστά. Το θέμα είναι αν θα διατηρηθεί, ή όχι?
  Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι και χαιρόμαστε που βρίσκεις ενδιαφέρουσα την έρευνα μας!
  Αθηνά- Βίβιαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γεια σας και πάλι Αθηνά και Βίβιαν.
  Βρήκα ενδιαφέρουσα την έρευνα, οπότε παρακολουθώ και την εξέλιξή της.

  Απαντώντας λοιπόν στην ερώτησή σας, θα αρκεστώ μόνο να πω ευγενικά, ότι οι υπάρχουσες υποδομές ποδηλατοδρόμων(?) τόσο στην περιοχή μελέτης σας,όσο και στο υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσ/νικης, είναι ΜΗ ικανοποιητικές! Κάποιοι φίλοι μου τις θεωρούν απλά σχεδόν αόρατες.
  Αυτό βέβαια δεν μου προκαλεί κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα όταν θέλω να προσεγγίσω την περιοχή της Βαλαωρίτου με το ποδήλατό μου.Φτάνω άνετα,πάντα με τον δικό μου τρόπο.

  Σχετικά με την ατμόσφαιρα της περιοχής,νομίζω ότι για τα επόμενα 2-3 χρόνια θα διατηρηθεί ως έχει,με τα θετικά της και τα αρνητικά της.Αυτό το διαπιστώνω λόγω της γενικής στάσιμης κατάστασης σε όλα τα επίπεδα, αφού οι καιροί είναι δύσκολοι για αλλαγές.
  Όμως, αν στην επόμενη διετία δεν υπάρξει αναμόρφωση και ανάπλαση της περιοχής,των κτιρίων, τότε η βραδινή διασκέδαση στην περιοχή θα συρρικνωθεί αισθητά.
  Αναμόρφωση και αναπαλαίωση παράλληλα με την επιβεβλημένη συντήρηση, ώστε να γίνει πιο όμορφη η περιοχή κρατώντας ταυτόχρονα την ιστορία και την "μυρωδιά" του 1917 και έπειτα..

  pantelis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλημέρα Παντελή!
  Έχω διαπιστώσει και εγώ ότι οι ποδηλατόδρομοι σε αυτή την πόλη έχουν ένα θέμα, αφού τελικά μόνο την παραλιακή χρησιμοποιώ και εγώ προκειμένου να μην με πάρουν σβάρνα μηχανάκια και αυτοκίνητα μέσα στις υποδομές. Οπότε μάλλον για όλους τους ποδηλάτες ισχύει αυτό που περιέγραψες. Θα σκεφτούμε τι μπορούμε να προτείνουμε και εμείς σχετικά με την έρευνα μας!
  Οι περίεργες οικονομικές καταστάσεις που περνάμε και οι οποίες αλλάζουν από μέρα σε μέρα (με όλη την τρομοκρατία των ΜΜΕ για να μην "καταναλώνουμε") θα αρχίζουν σιγά σιγά να επηρεάζουν και την αναψυχή (το εμπόριο της περιοχής έχει "χτυπηθεί" ήδη από την άνοιξη). Οπότε, παράγοντες καταναλωτικής δύναμης, πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής ανάπλασης και φυσικά επιχειρηματικής συνείδησης θα καθορίσουν τον χρόνο ζωής της περιοχής. Αν είναι όλα τόσο δυσοίωνα όσο μας τα παρουσιάζουν μέσα σε μια διετία θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή.
  Σήμερα θα αναρτήσουμε τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια των θαμώνων που έχουν πολύ ενδιαφέρον! Θα χαρούμε να συζητήσουμε και εκεί τα συμπεράσματα!
  Σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου και τα σχόλια σου!
  Αθηνά-Βίβιαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλημέρα κορίτσια. Η δουλεία που κάνατε είναι απίθανη και επαγγελματικότατη, μπράβο!

  Ο αρχιτεκτονικός πλούτος της περιοχής σίγουρα αποτελεί πόλο έλξης αλλά όχι για την πλειοψηφία του κόσμου. Μπορεί η αναχρονιστική ατμόσφαιρα της περιοχής να γεννά αυτή την γλυκιά κατάθλιψη όπως επισημαίνει ο Παντελής αλλά κατά την γνώμη μου το αίσθημα αυτό δεν το πιάνουν όλοι, με αποτέλεσμα οι κύριοι λόγοι που ο περισσότερος κόσμος προτιμά τη Βαλαωρίτου για την βραδινή του έξοδο να είναι:

  1.Για να δει κόσμο είτε για φλερτ είτε για να σχολιάσει (κουτσομπολιό).

  2.Για να κάνει εναλλακτική* μπαρότσαρκα χωρίς να τρελαθεί στο περπάτημα (*στη παραλία είναι πολύ ντεμοντέ).

  Η κακή κατάσταση των κτιρίων αισθητικά τουλάχιστον δεν νομίζω ότι απασχολεί την μάζα. Το αν είναι ξύλινα και σάπια τα κουφώματα των κτιρίων ή αν είναι φτηνιάρικα αλουμινίου δεν μπορεί να δράσει ούτε προσελκυστικά, ούτε απωθητικά, η μάζα θέλει κατα κύριο λόγο απλά να πιεί το ποτάκι της, να ακούσει λίγο μουσικούλα και να δει καμιά γκόμενα/νο.

  Το θέμα του αστικού τοπίου είναι σύνθετο και πρέπει να απασχολήσει μόνο άτομα του χώρου (αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, μηχανικούς) πού έχουν την γνώση για να κρίνουν και να προτείνουν οι υπόλοιποι μπορούν απλά να πουν την γνώμη τους και να επιλέξουν. Αν η ανάπλαση ενός χώρου γίνει με τρόπο που να ικανοποιούνται η λειτουργικές ανάγκες και συμβαδίζει με τα αισθητικά κριτήρια του κόσμου που θέλει να προσελκύσει, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αποτελέσει και πόλο έλξης για την υπόλοιπη μάζα (οι ακραίες περιπτώσεις δεν πιάνουν).

  Τα μέσα μαζικής μεταφοράς προσωπικά με βολεύουν, παρόλα αυτά προτιμώ να περπατώ ή να κάνω ποδήλατο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή