Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

Ερωτηματολόγια στους καταστηματάρχες - Τι πιστέυουν οι "παλιοί" της Βαλαωρίτου ;

Το ερωτηματολόγιο των πρωινών ιδιοκτητών έγινε με προσωπική συνέντευξη. Ο βασικός στόχος είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν τελικά οι πρωινές χρήσεις μπορούν να «επιβιώσουν» στην περιοχή της Βαλαωρίτου και ποια είναι τα στοιχεία αυτά που πρέπει να μελετηθούν ώστε να στηθεί ένα πρόγραμμα για την αναβίωση των πρωινών καταστημάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 

Η ηλικία των ιδιοκτητών κατά 64% είναι από 40 έως 60. Αυτό το δεδομένο επεξηγείται από το χαρακτήρα απασχόλησης της περιοχής. Η βιοτεχνία, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο των ειδών που πωλούνται στην περιοχή, όπως υφάσματα, έτοιμα ενδύματα, αξεσουάρ και είδη ραπτικής, είναι κλάδοι που παρουσιάζουν οικονομική ύφεση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησαν τη δραστηριότητα τους μεταπολεμικά με μεγάλη άνθηση στις δεκαετίες 1970 και 1980 και τώρα ακολουθούν μία πτωτική  σταθερή πορεία.

Επομένως οι περισσότερες επιχειρήσεις που παραμένουν στην αγορά είναι παλιές με πιθανώς μεγάλους σε ηλικία ιδιοκτήτες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και οι ερωτώμενοι που ήταν σε ηλικία κάτω των 40 ετών, αποτελούσαν τη δεύτερη ή και τρίτη γενιά που συνέχιζε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση.

Yπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, κατεξοχήν λιανικού εμπορίου, που ιδρύθηκαν τα τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην περιοχή. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται και ποσοστιαία ο καταμερισμός των κλάδων απασχόλησης στην περιοχή. Το λιανικό εμπόριο (49%) υπερισχύει με μικρή διαφορά από το χονδρικό εμπόριο (47%). Η βιοτεχνία σημειώνει πολύ μικρότερο ποσοστό (4%) καθώς οι περισσότερες βιοτεχνίες είναι χωροθετημένες πάνω από την οδό Εγνατία (περιοχή Αντιγονιδών) που δεν ανήκει στην περιοχή μελέτης αυτής της εργασίας. Η φυσιογνωμία της περιοχής της Βαλαωρίτου δίνει περισσότερο την αίσθηση της αγοράς και όχι περιοχής παραγωγής.

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν δείχνουν να εγκαταλείπουν την περιοχή καθώς το 48% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν το σκέφτεται και δεν ανήκει στα άμεσα σχέδια τους η μεταφορά επιχείρησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Τα περισσότερα καταστήματα (76%) είναι ενοικιαζόμενα. Τα ιδιόκτητα ανήκουν κυρίως σε οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν παλιότερα.

ΑΠΟΨΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ/ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
Το βασικό κίνητρο εγκατάστασης των καταστημάτων και βιοτεχνιών στην περιοχή αποτελεί η κεντρικότητα της και η σύνδεση της με το εμπορικό κέντρο (41% σύμφωνα με το διάγραμμα). Η αγορά της Βαλαωρίτου αποτελούσε, τουλάχιστον για τις δεκαετίες 1960-1980 μία από τις πιο σημαντικές αγορές χονδρικού και λιανικού εμπορίου στην πόλη. Άλλο κίνητρο αποτελεί η συγκέντρωση καταστημάτων ομοίων αγαθών όπως είναι το ένδυμα κυρίως στην περιοχή (22%).


Όσον αφορά στην άποψη τους για τη μετατροπή της περιοχής σε πόλο αναψυχής φάνηκε να υπερισχύει με μικρή ποσοστιαία διαφορά η αρνητική γνώμη. Όσοι απάντησαν ότι κρίνουν την κατάσταση ως «πολύ αρνητική» ή «μάλλον αρνητική» (24% και 24% αντίστοιχα) θεωρούν ότι η σταδιακή εξάπλωση των νυχτερινών μαγαζιών προσβάλλει την πρωινή αγορά. Όσοι κρίνουν την κατάσταση ως «πολύ θετική», «μάλλον θετική» και «ουδέτερη» (20%, 20% και 12% αντίστοιχα) δείχνουν να μην επηρεάζονται από τη χρήση της αναψυχής και θεωρούν ότι η βασική αιτία για τη φθίνουσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησής τους είναι η γενική οικονομική κρίση της χώρας.

Η αγορά στην περιοχή φθίνει σταδιακά. Τα καταστήματα αυτά όμως πρέπει να διατηρηθούν για να υπάρχει και "πρωινή ζωή"στην περιοχή και να μείνει έτσι όπως την ξέρουμε. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Πιστεύετε ότι η παράλληλη ανάπτυξη του παραδοσιακού εμπορίου με πιο σύγχρονες μορφές του (π.χ. χειροποίητα αντικείμενα, design κλπ) θα λειτουργούσε? Θα σας προσέλκυαν τέτοια μαγαζιά να ψωνίσετε στην περιοχή?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου