Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

ΛΑΔΑΔΙΚΑ το μέλλον της Βαλαωρίτου;

Η επέμβαση που εφαρμόστηκε στην περιοχή των Λαδάδικων αποτελεί ένα παράδειγμα ανάπλασης που ενώ κατάφερε να αποκαταστήσει ένα μεγάλο αριθμό κτιρίων και να διατηρήσει την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής, κατά πολλούς απέτυχε στη διαμόρφωση των χρήσεων γης και στην τελική χρήση αυτών των κτιρίων.

Εικόνα 1 Πηγή: http://img17.imageshack.us/i/48800354.jpg/
 
Η κατάσταση πριν την επέμβαση

Τα Λαδάδικα αποτελούσαν σημαντική εμπορική περιοχή με καταστήματα και αποθήκες  την περίοδο που η αγορά του λιμανιού βρισκόταν σε άνθηση, ακόμη και μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η φθίνουσα πορεία της αγοράς αυτής μετά από τους σεισμούς του 1978 οδηγεί στη σταδιακή εγκατάλειψη των καταστημάτων και αποθηκών που εμπορεύονταν λάδι, μπαχαρικά, δημητριακά και άλλα είδη διατροφής.

Η δεκαετία του ΄80, λοιπόν, φαίνεται να είναι η πιο κρίσιμη περίοδος της ιστορίας των «Λαδάδικων». Η εικόνα περιλαμβάνει ένα τοπίο περιβαλλοντικά υποβαθμισμένο, αξιόλογα κτίσματα σε κακή κατάσταση ή σχεδόν ερειπωμένα, πολλά σε στοιχειώδη μόνο λειτουργία. Οι παραδοσιακές χρήσεις του εμπορίου που χαρακτήριζαν την αγορά του λιμανιού περιορίστηκαν στο ελάχιστο καθώς οι λαδέμποροι, που αποτελούσαν την πλειονότητα στο χώρο αυτό, στα μέσα της δεκαετίας του ΄80 είχαν εξαφανιστεί.

 Εικόνα 2 Πηγή: http://tavernoblog.files.wordpress.com/2009/06/ladadika.jpg

Η περιοχή δέχεται την απειλή εφαρμογής του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, που προέβλεπε τη διάνοιξη της οδού Μητροπόλεως και την κατασκευή πολυώροφων οικοδομικών μονάδων. Η τελική κατεδάφιση των «Λαδάδικων» αποτελεί μία ρεαλιστική επιλογή που φαίνεται να υπαγορεύεται από την τάση κατεδάφισης, που επικρατούσε τη δεκαετία του ΄80 στην Ελλάδα, για ιστορικά σύνολα εντός του αστικού ιστού.

Ωστόσο την περίοδο αυτή αρχίζει να δημιουργείται μία πρώτη αντίδραση στη φθίνουσα αυτή πορεία και η ιδέα της επέμβασης αρχίζει να παίρνει μορφή.

Το σχέδιο δράσης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Κ.Μ για τα Λαδάδικα

Το πρότυπο σχέδιο έχει ως άμεσο στόχο «τη βελτίωση του δημόσιου φυσικού χώρου με την ανάπτυξη και διεθνοποίηση των οικονομικών λειτουργιών της πόλης. Αυτό επιδιώκεται με τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρησιακού κέντρου καινοτόμων – κατεξοχήν– δράσεων και λειτουργιών, το οποίο θα αποτελέσει τη σχεδιασμένη υποδομή για την υποδοχή των χωροθετημένων λειτουργικών επιλογών. Ως απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχίας του Σχεδίου, κρίνεται η συμπληρωματικότητα των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων σε επίπεδο εφαρμογής και υλοποίησης του».

Η όλη επιχείρηση έπρεπε να καλύψει βασικές αδυναμίες και να επιλύσει σύνθετα προβλήματα, κυριότερο από τα οποία ήταν το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Ήταν σαφές ότι δεν ήταν δυνατόν να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση τέτοιου ύψους ώστε να αποκατασταθούν 90 ιδιωτικά κτίρια, ή να βρεθεί κάποιο άλλο οικονομικό κίνητρο αποδεκτό από τους χρήστες. Έπρεπε, λοιπόν, να βρεθούν και να θεσπιστούν εκείνες οι χρήσεις που θα ήταν καθοριστικές για την ανάδειξη και λειτουργία των κτιριακών συνόλων και ταυτόχρονα θα έλυναν το πρόβλημα της χρηματοδότησης.

Η εγκατάσταση εμπορικών και πολιτιστικών χρήσεων ήταν από την αρχή η βασική επιλογή. Η ιδέα της βιομηχανία της αναψυχής θα μπορούσε να συγκεντρώσει άμεσα κάποιους ενδιαφερόμενους και κεφάλαιο για να ξεκινήσει η διαδικασία της επέμβασης.

Τα αποτελέσματα της επέμβασης

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της επέμβασης ήταν ότι τα «Λαδάδικα», ως ένα σύνολο κτιρίων, διασώθηκαν. Η κτιριακή κληρονομιά του παρελθόντος, η κλίμακα του χώρου και σε κάποιο βαθμό η «ατμόσφαιρα» της γειτονιάς διατηρήθηκαν και αναδείχθηκαν.
 
Εικόνα 3 Η περιοχή μετά την επέμβαση. Η χρήση της αναψυχής κυριαρχεί.
Πηγή: http://assets.in.gr/dGenesis/assets/Content200/Photo/4281_b.jpg

Κάνοντας ένα μικρό απολογισμό προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:
 • 46 κτίρια του περασμένου αιώνα που διασώθηκαν από την πυρκαγιά του 1917 επισκευάστηκαν και βρίσκονται σε λειτουργία.
 • 3 κτίρια της δεκαετίας του 1920 παραμένουν ως κελύφη
 • 5 κτίρια της δεκαετίας του 1920, της ιδιοκτησίας της Τράπεζας Μακεδονίας – Θράκης, έχουν αναβαθμιστεί σε ένα ενιαίο σύνολο με «ισχυρές» νέες χρήσεις και τέλος
 • 4 πολυώροφες κατασκευές της δεκαετίας του ΄50 και του ΄60, ασυμβίβαστες με τη φυσιογνωμία της περιοχής, αναμορφώθηκαν στο βαθμό που ήταν δυνατό.
  
Εικόνα 4 Σύγχρονη εικόνα του Χρηματιστηρίου
Πηγή: http://www.arketipo.gr/wp-content/gallery/convention-center-in-ladadika/convention-center-in-ladadika-02.jpg

Όσον αφορά τις χρήσεις και την κίνηση τουριστών αλλά και κατοίκων στην περιοχή θα λέγαμε ότι μετά την επέμβαση τα «Λαδάδικα» αποκτούν ζωή. Η περιοχή ενδείκνυται για την ανάπτυξη της χρήσης της αναψυχής και νυχτερινά μαγαζιά ανοίγουν μαζικά. Έτσι τα «Λαδάδικα» βιώνουν μία άνθηση τη δεκαετία του ΄90 και αποτελούν βασική νυχτερινή έξοδο για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, αργότερα και μέχρι και σήμερα επέρχεται μία φθίνουσα πορεία για την περιοχή. Παράγοντες που συμβάλλουν σ αυτή είναι η συγκέντρωση κακόφημων μαγαζιών, η έλλειψη του εμπορίου και γενικά των πρωινών χρήσεων με αποτέλεσμα την ερήμωση της περιοχής κατά τις πρωινές ώρες, η απομάκρυνση της κατοικίας από την περιοχή, η συγκέντρωση κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και γενικά η αίσθηση ανασφάλειας στην κυκλοφορία των πεζών.

Επομένως ενώ αναφερόμαστε στην ανάπλαση μιας περιοχής και εννοούμε ταυτόχρονα και την ανάπτυξη της, με αυτό το παράδειγμα γίνεται φανερό ότι οι δύο αυτές έννοιες δεν είναι αλληλένδετες. Από την επέμβαση στα «Λαδάδικα» έλειψαν τα μέτρα, οι κανονισμοί και γενικότερα ένα συνολικός σχεδιασμός για την εξέλιξη της περιοχής.

Συγκρίνοντας τα Λαδάδικα και τη Βαλαωρίτου όλοι εντοπίζουμε πολλά κοινά στοιχεία στην εξέλιξη των δύο περιοχών – παραδοσιακές αγορές που μετατρέπονται σε πόλους αναψυχής ενώ το εμπόριο σταδιακά φθίνει- .Στην περιοχή της Βαλαωρίτου μία παρόμοια εξέλιξη θα ήταν πιθανή. Ωστόσο σίγουρα όχι επιθυμητή. Στόχος είναι ο σχεδιασμός έτσι ώστε να διατηρηθούν οι υπάρχουσες χρήσεις και δοθεί ώθηση στις εμπορικές χρήσεις και στη χρήση της κατοικίας που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τη μέρα! Εσείς τι λέτε?

Βιβλιογραφία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Δ/ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. (1996). "Λαδάδικα" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ. Θεσσαλονίκη.

11 σχόλια:

 1. Αφήστε μας τα σχόλια σας!!
  Ποιά πιστεύετε εσείς ότι θα είναι η εξέλιξη της περιοχής?
  Θα ξανακάνουμε το λάθος των Λαδάδικων?
  Θέλουμε τη γνώμη σας, για να σχεδιάσουμε και εμείς καλύτερα! :D

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 'Λύνοντας ένα πρόβλημα εδώ, δημιουργείτε ένα αλλο δίπλα', καλή είναι η ιδέα συνδυασμού χρήσεων γης αναψυχής- εμπορίου και κατοικίας, άλλα πιστεύω ότι θα υπάρξουν κοινωνικές συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων και 'νυχτόβιων' με αποτέλεσμα μια από τις δυο λειτουργίες να υπολειτουργεί. Η άποψή μου είναι ότι η κατοικία καλό θα είναι να μπει αλλά να μπει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ρυπαίνεται από τον ήχο ( πχ να ορίσεται πρώτα που χωροθετηθεί η αναψυχή και έπειτα την ελάχιστη ακτίνα που θα πρέπει να απέχει η κατοικία από αυτήν - η το αντίθετο-). Δεν ξέρω το μέγεθος της περιοχής άλλα και μια εναλακτική χρηση που θα κρατουσε ζωντανη την περιοχή και την μέρα ειναι οι αθλητικές λειτουργιες, με την μορφη ποδηλατοδρομων και όχι μόνο, εαν στην ευρητερη περιοχη δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις ( όπως γήπεδα 5*5, κλειστά γυμνστηρια,κλπ) μπορειτε να προτεινεται και κατι τετοιο. καλη συνεχεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχαριστούμε πολύ!
  Όντως, θέλει αρκετή μελέτη για το που και πως θα τοποθετηθούν οι χρήσεις, ειδικά της κατοικίας. Η περιοχή που έχουμε επιλέξει, μας αφήνει, πιστεύουμε, περιθώριο ώστε να υπάρχουν όλες αυτές οι χρήσεις μαζί και να μην αλληλοενοχλούνται.

  Όσο αφορά τις αθλητικές λειτουργίες, επειδή πρόκειται για μια πολύ πυκνοδομημένη περιοχή, όπου ρεαλιστικά πάντα, δύσκολα γίνονται απαλλοτριώσεις ώστε να δημιουργηθεί ελεύθερος χώρος, είναι λίγο δύσκολο να υπάρξουν με τη μορφή γηπέδων...Θα το εξετάσουμε όμως σίγουρα και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης νέων κατοίκων και ειδικά νεαρής ηλικίας (από την οποία πάσχει το ιστορικό κέντρο)!!
  Ευχαριστούμε πολύ και πάλι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι περιοχές αυτές φέρουν όσο λίγες στην πόλη, το άρωμα μίας παλιάς εποχής, το οποίο πρέπει σίγουρα να διατηρηθεί και να αναδειχτεί. Η χωροθετηση των χρήσεων αποτελεί έναν προβληματισμό. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι σημαντική η ενίσχυση του πολιτισμού και η ανακοπή της εξάπλωσης των σημείων διασκέδασης, όσο είναι αυτό δυνατό. Πιστεύω ότι είναι σημαντική η σύνδεση της περιοχής αυτής και με άλλα πολιτιστικά σημεία της πόλης. Επίσης η περιοχή αυτή αλληλεξαρτάται με άλλες γειτονικές, όπως επί των οδών Βασιλέως Ηρακλείου, Ερμού και Αγίου Μηνά, που επίσης έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Καλή συνέχεια (Ωραίο Θέμα!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όντως, η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σημείο ενός ολόκληρου δικτύου πολιτισμικών και ιστορικών σημείων της πόλης. Είναι απαραίτητο να αναδειχθεί η ιστορικότητα της, όχι μόνο η πρό 100ετίας αλλά και η πιό σύγχρονη, που σχετίζεται με ένα πολύ σημαντικό παραγωγικό κλάδο της Θεσσαλονίκης, τη βιοτεχνία και κατ' επέκταση το χονδρεμπόριο.
  Με τη βοήθεια των ερωτηματολογίων που έχουμε κάνει σε θαμώνες, πρωινούς καταστηματάρχες αλλά και βραδινούς ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μία λύση, τόσο ως προς τις χρήσεις, αλλά και ως προς τη διατήρηση του χαρακτήρα αυτού.

  Άλλωστε η ατμόσφαιρα της περιοχής ήταν αυτή που προσέλκυσε, στην αρχή τουλάχιστον, τους πρώτους επιχειρηματίες αναψυχής.

  Μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα αναρτήσουμε και τα πρώτα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, ώστε να μπορέσουμε να δούμε και να σχολιάσουμε ποιά είναι αυτή, καθ' αυτή η τάση για την εξέλιξη της περιοχής.
  Ευχαριστούμε πάρα πολύ! :D

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. θα μπορουσε η περιοχη να πεζοδρομη8ει ή εστω να καποιες μερες οι ωρες να απαγορευεται η διελευση οχηματων ωστε να μπορει ο κοσμος να κανει βολτες.Αυτα μαζι με ξεκαθαρη κατανομη των χρησεων και σωστη κ σοβαρη αναπλαση της περιοχης ωστε να αναδυχ8ειη ιστορικοτητα της κ η συνδεση με το υπολοιπο ιστορικο κεντρο.Επισης 8α μπορουσε να ερ8ει νεαρος κοσμος με διαφορες πολιτιστικες κ αλλες εκδηλωσεις τις οποιες 8α βοη8ουσε πολυ η πεζοδρομηση της περιοχης.Βασικο ρολο επισης μπορει να παιξει και η αναδειξη του αλκαζαρ και μπεζεστενιου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το αλκαζάρ, το μπεζεστένι και όλοι οι ιστορικοί τόποι που γειτνιάζουν με την περιοχή έχουν προσδιορίσει το ύφος της περιοχής, τόσο ως προς το εμπόριο, αλλά και ως προς τον κόσμο που προσελκύει. Σίγουρα, η Βαλαωρίτου, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ξέχωρα από τα υπόλοιπα κομμάτια της πόλης.

  Πεζοδρομήσεις τουλάχιστον όσο αφορά τη δική μας μελέτη προβλέπονται (σε ένα μήνα και κάτι, λογικά, θα δημοσιεύσουμε την πρόταση μας!). Μάλιστα, απ'ότι μαθαίνουμε από τις συζητήσεις μας με διάφορους παράγοντες, πρόκειται να υλοποιηθούν κιόλας τέτοιου τύπου πεζοδρομήσεις (ΜΑΚΑΡΙ!!!). Αν σκεφτούμε ότι ήδη οι δρόμοι εκεί "καταλαμβάνονται" από νεαρό, καλλιτεχνικό θα λέγαμε, κόσμο για εκδηλώσεις (όπως συνέβει τον Μάιο στη Β. Ουγκώ) τότε είμαστε ήδη σε αρκετά καλό δρόμο ως προς το "πολιτισμικό" υπόβαθρο της περιοχής.
  Αν συνεχίστουν αυτές οι δράσεις είναι δυνατόν να επαναπροσδιορισθεί άμεσα η σχέση πόλης- ανθρώπου και να διεκδικήσει ο πολίτης τη θέση του στην πόλη και στις αποφάσεις που την αφορούν! Αποφάσεις όμως που δεν αφορούν μόνο τον τομέα της αναψυχής αλλά και της οικονομίας!

  Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια!! Λαμβάνονται όοοοολα υπ' όψιν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κάτι πολύ σχετικό με την ορθή ανάπλαση της Βαλαωρίτου....

  Πρόσκληση συμμετοχής στο workshop εξειδίκευσης «πράσινες ταράτσες»
  πολυχώρος πείραμα – 45α Δημήτρια | πράσινες ταράτσες στην οδό Βαλαωρίτου !

  εισηγήτρια| μπουρλίδου αναστασία, αρχιτέκτων μηχανικός, MLA αρχιτεκτονικής τοπίου
  χώρος διεξαγωγής δράσης| πολυχώρος πείραμα

  Βαλαωρίτου. Μία τοποθεσία με σαφώς ορισμένο αστικό χαρακτήρα, ενταγμένη στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Το απαύγασμα της αδιάκοπης αλληλοδιείσδυσης του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, η «Βαλαωρίτου», που μέχρι σήμερα αποτελούσε έναν πολυδιάστατο αστικό πυρήνα που εμπορικών, βιοτεχνικών χρήσεων και υπηρεσιών, στις μέρες μας επαναπροσδιορίζεται συνεχώς από ψήγματα εναλλακτικού πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

  Στο πλαίσιο αυτό, ο πολυχώρος Πείραμα λαμβάνει δράση στην αστική μεταμόρφωση της περιοχής, προτείνοντας τις «πράσινες ταράτσες στην οδό Βαλαωρίτου!». Πρόκειται για μία παρουσίαση νεωτερικών προτάσεων, που απαντούν στον ωφέλιμο επαναπροσδιορισμό την ποιότητας του αστικού χώρου, μέσα από όρους τόσο οικολογικούς όσο και αισθητικούς. Η δράση αυτή είναι το αποτέλεσμα ενός workshop/εργαστηρίου που θα λάβει τόπο στο χώρο του Πειράματος και θα έχει ως κεντρικό θέμα την αστική αναβάθμιση της οδού Βαλαωρίτου, μέσα από τον πράσινο σχεδιασμό συγκεκριμένων-μη χρηστικών μέχρι τώρα- αστικών υπαίθριων χώρων, όπως συγκεκριμένες ταράτσες της ομώνυμης οδού.

  Για το σκοπό αυτό, το πείραμα προσκαλεί νέους δημιουργούς, προπτυχιακούς/ απόφοιτους αρχιτέκτονες μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, γεωπόνοι, εικαστικοί και διακοσμητές, σε μία ελεύθερη παραγωγή ιδεών. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου η ομάδα, κατόπιν παρουσίασης εισηγήσεων σχετικών με το θέμα των πράσινων ταρατσών και της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων (θεωρητική κατάρτιση/ εγχώρια και διεθνή παραδείγματα), καταπιάνεται με την ανάλυση της τοποθεσίας. Παράλληλα, εργάζεται πάνω στη διεξαγωγή μίας πρότυπης κεντρικής ιδέας-πρότασης, η οποία υπό την καθοδήγηση του εισηγητή αποδίδεται σχεδιαστικά ή ακόμα με διάθεση εικαστική. Στο τέλος, οι δημιουργοί παρουσιάζουν το έργο τους στην ομώνυμη έκθεση του πειράματος και παραλαμβάνουν πιστοποιητικά συμμετοχής στο workshop, υπό την αιγίδα του πολιτιστικού θεσμού των «δημητρίων» Θεσσαλονίκης.

  Στόχοι της δράσης:
  • Η διεξαγωγή ενός τεκμηριωμένου concept board από την κάθε ομάδα, το οποίο θα απαντά σε πρωτοποριακές λύσεις αναβάθμισης του εν λόγω αστικού τοπίου (σε επίπεδο ιδέας, σχεδιασμού και τεχνολογίας)
  • Η παρουσίαση και προβολή των προτάσεων αυτών στην καρδιά της περιοχής Βαλαωρίτου, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων
  «45α δημήτρια», που θα διεξαχθούν στις 25.09.10
  • Η εισαγωγή των πολιτών σε νέες εναλλακτικές εικόνες-σχεδιαστικές επιλύσεις των υφιστάμενων αστικών ταρατσών, καθώς και η γνωστοποίηση των οφελών υλοποίησης μίας τέτοιας δράσης

  Απώτερος στόχος:
  • Η πνοή ελπίδας στο μετασχηματισμό του μέχρι τώρα υποβαθμισμένου αστικού τοπίου της πόλης της Θεσσαλονίκης, μέσα από την ανάδειξη των μη αξιοποιημένων μέχρι τώρα κτιριακών εν δυνάμει χώρων, όπως οι ταράτσες παλιών/ιστορικών και σύγχρονων κτιρίων

  Προδιαγραφές συμμετεχόντων:
  • συνθετική ικανότητα
  • ικανότητα σχεδιαστικής απόδοσης της πρότασης σε ηλεκτρονική μορφή
  • ευχέρεια σε σχεδιαστικά προγράμματα (AutoCAD ή archicad κτλ.), σε προγράμματα γραφιστικής απεικόνισης (photoshop ή corel ή illustrator κτλ.) και προαιρετικά σε προγράμματα φωτορεαλισμού

  Χρονοδιάγραμμα δράσης: εργαστήριο 4 εβδομάδων/ 2 τρίωρα την εβδομάδα

  Τόπος πραγματοποίησης: πολυχώρος Πείραμα, Βαλαωρίτου 18, 7ος όροφος, Θεσσαλοίκη

  Διάρκεια workshop: 30/08/10 – 25/09/10

  Λήξη προθεσμίας συμμετοχών: 27/08/10

  Ελάχιστος αριθμός θέσεων: 6 άτομα

  Μέγιστος αριθμός θέσεων: 20 άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

  Τιμή συμμετοχής: 150 €/άτομο

  Υποβολή συμμετοχών: peirama18@gmail.com

  Aπαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία: όνομα, ιδιότητα, γνωστικά πεδία (επιστημονικά, τεχνολογικά-σχεδιαστικά προγράμματα)

  Προωθήστε το σε όποιον θεωρείτε ότι μπορεί να ενδιαφέρεται! Ευχαριστούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Και κάτι ακόμα σε σχέση με την καλλιτεχνική κίνηση στην περιοχή...

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ ΤΗΝ 25Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
  Το Πείραμα διοργανώνει θεατρικό εργαστήρι με κύριο άξονα την ιστορικότητα της περιοχής Βαλαωρίτου
  – άλλοτε “φραγκομαχαλάς” – πάνω σε character, με κατάληξη ένα θεατρικό δρώμενο την 25ή Σεπτεμβρίου
  που θα λάβει χώρα στο restaurant bar Καποδιστρείου στα πλαίσια εκδηλώσεων των Δημητρίων στην περιοχή.

  Ο Αχιλλέας Ψαλτόπουλος (σκηνοθέτης, ηθοποιός, κριτικός) θα διεξάγει το εργαστήρι και θα σκηνοθετήσει το δρώμενο.
  Το εργαστήρι θα ξεκινήσει την τετάρτη 1/9/2010 και θα πραγματοποιείται μέχρι τις 25/9 κάθε δευτέρα και
  τετάρτη 6 μ.μ. με 9 μ.μ., και κάθε κυριακή 7 μ.μ. με 10 μ.μ.

  Η συνολική διάρκεια διδασκαλείας θα είναι 48 ώρες και το κόστος συμμετοχής 200 ευρώ.
  Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται το υλικό που θα διατεθεί στους συμμετέχοντες προκειμένου να προσεγγίσουν
  το παρελθόν της περιοχής καθώς και όλες οι extra ώρες που θα απαιτειθούν για πρόβες.
  Μετά το τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικά συμμετοχής υπό την αιγίδα των Δημητρίων.

  Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται μέσω mail μέχρι τις 29/8 στο peirama18@gmail.com, ενώ στις 31/8,
  ημέρα τρίτη, οι αιτούντες θα συναντηθούν προσωπικά με τον Αχιλλέα Ψαλτόπουλο προκειμένου να οριστικοποιηθούν
  οι συμμετοχές για την έναρξη του σεμιναρίου την επόμενη ημέρα.

  Aπαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία: όνομα, ιδιότητα, σχέση με το θέατρο, τηλέφωνο.
  Για τυχόν απορίες μπορείτε να αποστείλετε mail στο peirama18@gmail.com.

  ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
  ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 18, 7ος όροφος
  2310-533859

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Γεια σου Πείραμα!
  Συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες σου! Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το σεμινάριο σου για τις πράσινες ταράτσες, αλλά δυστυχώς συμπίπτει με την εξεταστική μας και την παράδοση αυτής της διπλωματικής, οπότε είναι αδύνατον να το παρακολουθήσουμε!
  Θα θέλαμε όμως πάρα πολύ να συζητήσουμε μαζί σας το πως βλέπετε εσείς τη Βαλαωριτου. Είστε η κοινωνική, πολιτιστική, εναλλακτική και φυσικά πολύ δραστήρια έκφανση της περιοχής αυτής.
  Θα μπορούσαμε να περάσουμε κάποια μέρα από τον (πολυ-)χώρο σας, ή μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εδώ!
  Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και τη δράση σας!
  Αθηνά-Βίβιαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ευχαριστούμε πολύ! Σας περιμένουμε από κοντά στις εκδηλώσεις του street fest1 των Δημητρίων το σάββατο 25/9 μετά τις 8, που αγκαλιάζουν την περιοχή στην οποία αναφέρεστε... Και βέβαια μπορείτε να περάσετε από τον χώρο μας όποτε θέλετε...τηλ. 533859

  ΑπάντησηΔιαγραφή